Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Biểu cước cảng

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Ngày: 26-12-2023 | Lượt xem: 1478

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2024

Xem thêm
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Ngày: 26-12-2023 | Lượt xem: 686

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2024

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update Năm 2023

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update Năm 2023

Ngày: 04-07-2023 | Lượt xem: 2010

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Update  Năm 2023

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Ngày: 05-01-2023 | Lượt xem: 3370

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - Năm 2023

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Ngày: 30-05-2022 | Lượt xem: 3787

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022 áp dụng từ ngày 01/06/2022

Xem thêm
Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Ngày: 28-12-2021 | Lượt xem: 3880

Biểu cước quốc tế tại Cảng Hải An năm 2022

Xem thêm
Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Ngày: 28-12-2021 | Lượt xem: 3230

Biểu cước nội địa Cảng Hải An - năm 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6