Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoánGiấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Thông báo 25-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Thông báo 18-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQTThông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Thông báo 15-11-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Tải về
4 Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyCông văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Thông báo 09-11-2022 Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Tải về
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 08-11-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viênBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Tải về
7 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viênBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soátBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởngBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Tải về
10 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó tổng giám đốcBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó tổng giám đốc Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó tổng giám đốc Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57