Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
2 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.CBáo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Thông báo 11-07-2021 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Tải về
3 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021 Thông báo 05-07-2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
4 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Thông báo 16-06-2021 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Tải về
5 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Thông báo 15-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Tải về
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
7 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
8 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
10 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Thông báo 03-06-2021 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Jul 16- Jul CHG
HRDI 3,127 2,967 160
BDI 3,199 3,039 160
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 460 464 16

 

EXCHANGE RATES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
$-VND 23,110 23,110 00
$-EURO 0.849 0.847 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
RTM 380cst 396 405 -9
 LSFO 0.50% 510 525 -15
MGO 573 586 -13

SGP

380cst 416 420 -4
 LSFO 0.50% 539 547 -8
MGO 577 589 -12