Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ 01/01/2024 đến 30/06/2024Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 Thông báo 18-07-2024 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 Tải về
2 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải HàThông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà Thông báo 18-07-2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà Tải về
3 Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v thay đổi đăng ký niêm yếtQuyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v thay đổi đăng ký niêm yết Thông báo 16-07-2024 Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v thay đổi đăng ký niêm yết Tải về
4 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 Thông báo 10-07-2024 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 Tải về
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 Thông báo 08-07-2024 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 Tải về
6 Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo 04-07-2024 Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
7 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 Thông báo 02-07-2024 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 Tải về
8 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 Thông báo 27-06-2024 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 Tải về
9 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hànhCông bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành Thông báo 27-06-2024 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành Tải về
10 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải HàBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà Thông báo 26-06-2024 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25