Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng XanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 04-09-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng XanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 21-08-2020

Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL

Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Tải về
4 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng -  6 tháng đầu năm 2020 Thông báo 16-07-2020 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
5 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo 25-06-2020 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Tải về
6 Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền Thông báo 24-06-2020 Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền Tải về
7 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Thông báo 15-06-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Tải về
8 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo 29-05-2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
9 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo 29-05-2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
10 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Thông báo 19-05-2020

Ông Trần Quang Tiến đăng ký mua 500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương: 0,001% VĐL

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu.

Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25 - Sep 18 - Sep CHG
HRDI 1,593 1,248 345
BDI 1,667 1,296 371
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 401 423 - 22

 

EXCHANGE RATES
  25- Sep 18 - Sep CHG
$-VND 23,280 23,270 10
$-EURO 0.858 0.845 0.013
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25 - Sep 18 - Sep CHG
RTM 380cst 245 260 - 15
 LSFO 0.50% 289 305 - 16
MGO 309 326 - 17

SGP

380cst 263 267 - 4
 LSFO 0.50% 326 334 - 8
MGO 331 346 - 15