Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 13-10-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
2 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 01-10-2021 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 27-09-2021

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 10/2021

- Địa điểm thực hiện:Trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.

Tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 24-09-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhThông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 10-09-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
6 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 01-09-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
7 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 31-08-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 10-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
9 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Thông báo 09-08-2021 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 06-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

15- Oct

08- Oct CHG
HRDI 4,695 5,347

652

BDI 4,854 5,526 672
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 508 479 29

 

EXCHANGE RATES
  15- Oct 08- Oct CHG
$-VND 22,860 22,860 00
$-EURO 0.862 0.864 0.02
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15- Oct 08- Oct CHG
RTM 380cst 481 476 5
 LSFO 0.50% 589 564 25
MGO 696 681 15

SGP

380cst 521 520 1
 LSFO 0.50% 621 596 25
MGO 703 699 4