Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 19-11-2019 | Lượt xem: 10

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 13-11-2019 | Lượt xem: 81

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 09-11-2019 | Lượt xem: 70

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 220

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 376

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 26-08-2019 | Lượt xem: 333

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

Ngày: 15-07-2019 | Lượt xem: 275

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  15-Nov 08-Nov CHG
HRDI 1,336 1,354 -18
BDI 1,357 1,378 -21
BPI - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  15-Nov 08-Nov CHG
$-VND 23,260 23,260 0
$-EURO 0.907 0.895 0.12
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15-Nov 08-Nov CHG
SGP SGP-380 300 349 -49
180 - - - - - - - - -
MGO 586 572 14