Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 12-02-2020 | Lượt xem: 97

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 04-02-2020 | Lượt xem: 175

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 19-11-2019 | Lượt xem: 444

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 13-11-2019 | Lượt xem: 205

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 09-11-2019 | Lượt xem: 219

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 325

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 469

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  14-Feb 07-Feb CHG
HRDI 421 415 6
BDI 425 415 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 668 623 45

 

EXCHANGE RATES
  14-Feb 07-Feb CHG
$-VND 23,315 23,310 5
$-EURO 0.922 0.914 0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14-Feb 07-Feb CHG
SGP SGP- 380 319 314 5
 LSFO 0.50% 511 533 -22
MGO 515 533 -18