Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng  - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 76

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 332

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 26-08-2019 | Lượt xem: 293

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

Ngày: 15-07-2019 | Lượt xem: 243

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 01-06-2019 | Lượt xem: 177

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 10-05-2019 | Lượt xem: 125

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 18-04-2019 | Lượt xem: 103

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  04-Oct 27-Sep CHG
HRDI 1,806 1,903 -97
BDI 1,757 1,963 -206
BPI 1,722 1,846 -124

 

EXCHANGE RATES
  04-Oct 27-Sep CHG
$-VND 23,260 23,260 00
$-EURO 0.91 0.91 0.00
$-YUAN 7.15 7.12 0.03
$-YEN 107.0 108.1 -1.1

 

BUNKER PRICES
  04-Oct 27-Sep CHG
SGP SGP-380 387 460 -73
180 418 515 -97
MGO 575 601 -26