Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN VIEW V. 126N/127S

HAIAN VIEW V. 126N/127S

Thời gian tàu đến P/S: 10h00   -   30/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   30/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h50   -   30/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   31/05/2023
HAIAN CITY  V.015W/016E

HAIAN CITY V.015W/016E

Thời gian tàu đến P/S: 09h30   -   29/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   29/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 14h00   -   29/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   30/05/2023
PEGASUS TERA V. 2311W/E

PEGASUS TERA V. 2311W/E

Thời gian tàu đến P/S: 02h00   -   27/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   27/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 20h00   -   27/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   28/05/2023
HAIAN PARK  V. 352N/353S

HAIAN PARK V. 352N/353S

Thời gian tàu đến P/S: 13h00   -   26/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   26/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   26/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   27/05/2023
TC SYMPHONY  V.005N/006S

TC SYMPHONY V.005N/006S

Thời gian tàu đến P/S: 20h30   -   24/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   25/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 01h50   -   25/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   25/05/2023
HAIAN TIME  V.335N/336S

HAIAN TIME V.335N/336S

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   23/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   24/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   24/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   24/05/2023
HAIAN CITY  V.014W/015E

HAIAN CITY V.014W/015E

Thời gian tàu đến P/S: 08h00   -   23/05/2023
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   23/05/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 14h00   -   23/05/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   24/05/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  26- May 19- May CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  26- May 19- May CHG
$-VND 23,660 23,660 - -
$-EURO 0.932 0.925 0.07
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- May 19- May CHG
RTM 380cst 435 441 6
 LSFO 0.50% 529 530 1
MGO 671 678 7

SGP

380cst 443 451 8
 LSFO 0.50% 577 580 3
MGO 699 701 2