Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN PARK  V.386E/387S

HAIAN PARK V.386E/387S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   20/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   20/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h45   -   20/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 18h15   -   21/04/2024
HAIAN ALFA  V.009N/010S

HAIAN ALFA V.009N/010S

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   20/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   20/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h45   -   20/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   21/04/2024
HAIAN CITY  V.052N/053S

HAIAN CITY V.052N/053S

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   18/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   19/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 01h45   -   19/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h15   -   20/04/2024
DONG HO  V.003N/004S

DONG HO V.003N/004S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   19/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   19/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h45   -   19/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   19/04/2024
PEGASUS UNIX V. 2409W/E

PEGASUS UNIX V. 2409W/E

Thời gian tàu đến P/S: 10h30   -   16/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   17/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h45   -   17/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   17/04/2024
HAIAN TIME  V.364W/365E

HAIAN TIME V.364W/365E

Thời gian tàu đến P/S: 10h00   -   16/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   16/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h45   -   16/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   18/04/2024
HAIAN BELL  V.254N/255S

HAIAN BELL V.254N/255S

Thời gian tàu đến P/S: 19h00   -   15/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   15/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h45   -   15/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   16/04/2024

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6