Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN LINK V. 039W/040S

HAIAN LINK V. 039W/040S

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   31/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   01/02/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 02h00   -   01/02/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   03/02/2023
HAIAN CITY  V.002S

HAIAN CITY V.002S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   31/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   31/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 13h50   -   31/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   01/02/2023
SM TOKYO  V.  2302W/E

SM TOKYO V. 2302W/E

Thời gian tàu đến P/S: 19h00   -   30/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   30/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 00h01   -   31/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   31/01/2023
PEGASUS UNIX V. 2302W/E

PEGASUS UNIX V. 2302W/E

Thời gian tàu đến P/S: 07h00   -   30/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 09h30   -   30/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 10h00   -   30/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   30/01/2023
HAIAN LINK V. 038N/039E

HAIAN LINK V. 038N/039E

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   25/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   25/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 12h00   -   25/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   26/01/2023
HAIAN VIEW V. 111W

HAIAN VIEW V. 111W

Thời gian tàu đến P/S: 19h00   -   21/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   23/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   23/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   23/01/2023
HAIAN CITY  V.001N

HAIAN CITY V.001N

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   20/01/2023
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   22/01/2023
Thời gian bắt đầu làm hàng: 09h00   -   22/01/2023
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   22/01/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5