Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN BELL  V.  132N/133S

HAIAN BELL V. 132N/133S

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   09/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   09/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   09/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   10/08/2020
HAIAN PARK  V. 222W/223E

HAIAN PARK V. 222W/223E

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   07/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   09/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   09/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   09/08/2020
PEGASUS PETA V. 0112W/E

PEGASUS PETA V. 0112W/E

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   07/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   08/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 01h50   -   08/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   08/08/2020
HAIAN TIME  V. 213N/214S

HAIAN TIME V. 213N/214S

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   07/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   07/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h50   -   07/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 17h50   -   08/08/2020
HAIAN VIEW V. 001N/002S

HAIAN VIEW V. 001N/002S

Thời gian tàu đến P/S: 10h00   -   05/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   05/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 16h00   -   05/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   06/08/2020
HAIAN MIND V. 047N/048S

HAIAN MIND V. 047N/048S

Thời gian tàu đến P/S: 10h00   -   03/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   03/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h50   -   03/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   04/08/2020
HAIAN BELL  V.  131N/132S

HAIAN BELL V. 131N/132S

Thời gian tàu đến P/S: 07h00   -   02/08/2020
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   02/08/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   02/08/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   03/08/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  31-Jul 24-Jul CHG
HRDI 1,285 1,251 34
BDI 1,350 1,317 33
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 357 356 1

 

EXCHANGE RATES
  31-Jul 24-Jul CHG
$-VND 23,270 23,270 0
$-EURO 0.845 0.858 -0.013
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  31-Jul 24-Jul CHG
RTM 380cst 253 255 - 2
 LSFO 0.50% 306 306 0
MGO 361 365 - 4

SGP

380cst 281 273 8
 LSFO 0.50% 343 343 0
MGO 381 384 - 3