Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN PARK  V. 202N/203E

HAIAN PARK V. 202N/203E

Thời gian tàu đến P/S: 20h00   -   23/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   24/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   24/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 18h00   -   24/02/2020
HAIAN MIND V. 026N/027S

HAIAN MIND V. 026N/027S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   23/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   23/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   23/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h20   -   24/02/2020
PEGASUS PETA V. 0100W/E

PEGASUS PETA V. 0100W/E

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   22/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   22/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   22/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   22/02/2020
HAIAN TIME  V. 193W/194S

HAIAN TIME V. 193W/194S

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   20/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   21/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 06h00   -   21/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 23h00   -   21/02/2020
HAIAN BELL  V.  110N/111S

HAIAN BELL V. 110N/111S

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   19/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   19/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   19/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h10   -   20/02/2020
HAIAN SONG  V.  180N/181S

HAIAN SONG V. 180N/181S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   17/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   17/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   17/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 23h00   -   17/02/2020
HAIAN PARK  V. 201N/202S

HAIAN PARK V. 201N/202S

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   15/02/2020
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   16/02/2020
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   16/02/2020
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   17/02/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  14-Feb 07-Feb CHG
HRDI 421 415 6
BDI 425 415 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 668 623 45

 

EXCHANGE RATES
  14-Feb 07-Feb CHG
$-VND 23,315 23,310 5
$-EURO 0.922 0.914 0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14-Feb 07-Feb CHG
SGP SGP- 380 319 314 5
 LSFO 0.50% 511 533 -22
MGO 515 533 -18