Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN BELL V. V.096N/097S

HAIAN BELL V. V.096N/097S

Thời gian tàu đến P/S: 13h00   -   23/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   23/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   23/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   24/10/2019
HAIAN PARK  V. 185N/186E

HAIAN PARK V. 185N/186E

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   21/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   21/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h40   -   21/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 18h00   -   21/10/2019
HAIAN MIND V. 011W/012S

HAIAN MIND V. 011W/012S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   20/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   20/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 13h50   -   20/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   21/10/2019
HAIAN TIME  V. 179N/180S

HAIAN TIME V. 179N/180S

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   20/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   20/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   20/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   22/10/2019
PEGASUS PETA V. 0091W/E

PEGASUS PETA V. 0091W/E

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   19/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   19/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   19/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   20/10/2019
HAIAN BELL V. V.095N/096S

HAIAN BELL V. V.095N/096S

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   16/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   16/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   16/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h20   -   17/10/2019
HAIAN MIND V. 010N/011E

HAIAN MIND V. 010N/011E

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   15/10/2019
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   15/10/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   15/10/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   15/10/2019

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  04-Oct 27-Sep CHG
HRDI 1,806 1,903 -97
BDI 1,757 1,963 -206
BPI 1,722 1,846 -124

 

EXCHANGE RATES
  04-Oct 27-Sep CHG
$-VND 23,260 23,260 00
$-EURO 0.91 0.91 0.00
$-YUAN 7.15 7.12 0.03
$-YEN 107.0 108.1 -1.1

 

BUNKER PRICES
  04-Oct 27-Sep CHG
SGP SGP-380 387 460 -73
180 418 515 -97
MGO 575 601 -26