Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN CITY  V.053N/054S

HAIAN CITY V.053N/054S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   29/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   29/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h45   -   29/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 18h15   -   30/04/2024
HAIAN PARK  V.387N/388S

HAIAN PARK V.387N/388S

Thời gian tàu đến P/S: 22h00   -   27/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   28/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 01h45   -   28/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   28/04/2024
DONG HO  V.004N/005S

DONG HO V.004N/005S

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   26/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   26/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h45   -   26/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   27/04/2024
HAIAN ROSE V.029N/030S

HAIAN ROSE V.029N/030S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   26/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   26/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h45   -   26/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   27/04/2024
HAIAN BELL  V.255N/256W

HAIAN BELL V.255N/256W

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   24/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   25/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h45   -   25/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   26/04/2024
SM TOKYO  V.2408W/E

SM TOKYO V.2408W/E

Thời gian tàu đến P/S: 07h00   -   24/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   24/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 23h45   -   24/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h15   -   25/04/2024
HAIAN TIME  V.365W/366E

HAIAN TIME V.365W/366E

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   24/04/2024
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   24/04/2024
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h45   -   24/04/2024
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h15   -   24/04/2024

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17