Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

SM TOKYO  V.  2118W/E

SM TOKYO V. 2118W/E

Thời gian tàu đến P/S: 21h00   -   19/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   20/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 01h50   -   20/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   20/09/2021
HAIAN WEST V. 014N

HAIAN WEST V. 014N

Thời gian tàu đến P/S: 13h00   -   18/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   18/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 16h00   -   18/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   19/09/2021
HAIAN VIEW V. 051N/052S

HAIAN VIEW V. 051N/052S

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   18/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   18/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 14h00   -   18/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   19/09/2021
HAIAN PARK  V. 277W/278E

HAIAN PARK V. 277W/278E

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   17/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   17/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 20h00   -   17/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   20/09/2021
HAIAN EAST V. 004S

HAIAN EAST V. 004S

Thời gian tàu đến P/S: 14h30   -   16/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   16/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 16h00   -   16/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   17/09/2021
HAIAN BELL  V. 176W/177S

HAIAN BELL V. 176W/177S

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   13/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   13/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   13/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   14/09/2021
HAIAN TIME  V. 261N/262S

HAIAN TIME V. 261N/262S

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   11/09/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   12/09/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   12/09/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 08h00   -   13/09/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7