Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
2 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
4 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình Báo cáo tài chính 28-07-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình Tải về
6 Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trìnhBáo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình Báo cáo tài chính 28-07-2023 Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Tải về
8 Báo cáo tài chính quý I năm 2023Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
10 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27