Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xétBáo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét Báo cáo tài chính 14-08-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét Tải về
2 Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xétBáo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét Báo cáo tài chính 14-08-2019 Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 Báo cáo tài chính 29-07-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 Tải về
4 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Báo cáo tài chính 29-07-2019 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Tải về
5 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I - 2019 Báo cáo tài chính 27-04-2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I - 2019 Tải về
6 Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính 27-04-2019 Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính 13-03-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán Tải về
8 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính 13-03-2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tải về
9 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Tải về
10 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  04-Oct 27-Sep CHG
HRDI 1,806 1,903 -97
BDI 1,757 1,963 -206
BPI 1,722 1,846 -124

 

EXCHANGE RATES
  04-Oct 27-Sep CHG
$-VND 23,260 23,260 00
$-EURO 0.91 0.91 0.00
$-YUAN 7.15 7.12 0.03
$-YEN 107.0 108.1 -1.1

 

BUNKER PRICES
  04-Oct 27-Sep CHG
SGP SGP-380 387 460 -73
180 418 515 -97
MGO 575 601 -26