Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Báo cáo tài chính

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
2 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 Tải về
4 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính 30-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Tải về
6 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-10-2022 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
8 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Báo cáo tài chính 12-08-2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 Tải về
10 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Báo cáo tài chính 28-07-2022 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  17 - Mar 10 - Mar CHG
HRDI 1,476 1,367 109
BDI 1,535 1,424 111
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,487 905 582

 

EXCHANGE RATES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
$-VND 23,750 23,840 90
$-EURO 0.940 0.939 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
RTM 380cst 379 423 44
 LSFO 0.50% 524 564 40
MGO 716 753 37

SGP

380cst 415 443 28
 LSFO 0.50% 543 584 41
MGO 721 750 29