Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàBáo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 30-03-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
2 Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 28-03-2023 Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 24-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Tải về
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 23-03-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 22-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 Tải về
6 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 18-03-2023 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Tải về
8 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM HoldingBáo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Thông báo 07-03-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Tải về
9 Báo cáo thường niên năm 2022Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên 01-03-2023 Báo cáo thường niên năm 2022 Tải về
10 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Thông báo 20-02-2023 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5