Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 12-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Tải về
2 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đaThông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Thông báo 12-09-2023 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về
3 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yếtThông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Thông báo 31-08-2023 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Tải về
4 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Thông báo 28-08-2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Tải về
5 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Thông báo 24-08-2023 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Tải về
6 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 18-08-2023 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-08-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Tải về
8 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
9 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
10 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 15-08-2023 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12