Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớnBáo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 17-01-2022 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
2 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Thông báo 12-01-2022 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Thông báo 05-01-2022

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2022

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào tháng 3/2022

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
4 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Nghị quyết - Biên bản 22-12-2021 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Tải về
5 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc ÁnhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 13-12-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
6 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹCông văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ Thông báo 10-12-2021 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ Tải về
7 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớnBáo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 06-12-2021 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Thông báo 01-12-2021 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
9 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 26-11-2021 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
10 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 26-11-2021 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

14 - Jan

07 - Jan CHG
HRDI 1,741 2,198

475

BDI 1,764 2,217 279
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 596 856 260

 

EXCHANGE RATES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
$-VND 22,850 22,850 000
$-EURO 0.874 0.880 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
RTM 380cst 468 455 13
 LSFO 0.50% 606 575 31
MGO 731 701 30

SGP

380cst 476 471 5
 LSFO 0.50% 676 647 29
MGO 740 709 31