Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020 Nghị quyết - Biên bản 01-07-2020 Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020 Tải về
2 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpGiấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo 25-06-2020 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Tải về
3 Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiềnCông văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền Thông báo 24-06-2020 Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền Tải về
4 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Thông báo 15-06-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 Tải về
5 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2020 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
6 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2020 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/6/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/6/2020 Nghị quyết - Biên bản 02-06-2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/6/2020 Tải về
8 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo 29-05-2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
9 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo 29-05-2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về
10 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2020Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2020 Nghị quyết - Biên bản 26-05-2020 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2020 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  26-Jun 19-Jun CHG
HRDI 1,643 1,462 181‬
BDI 1,749 1,555 194‬
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 408 402 6

 

EXCHANGE RATES
  26-Jun 19-Jun CHG
$-VND 23,300 23,310 -10
$-EURO 0.892 0.895 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26-Jun 19-Jun CHG
RTM 380cst 248 246 2
 LSFO 0.50% 273 301 -28
MGO 329 349 -20‬

SGP

380cst 247 256 -9‬
 LSFO 0.50% 315 329 -14‬
MGO 356 374 -18‬