Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 08-10-2020 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 08-10-2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 04-09-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Tải về
4 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 21-08-2020

Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL

Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét Báo cáo tài chính 20-08-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét Tải về
6 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Báo cáo tài chính 20-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 Báo cáo tài chính 30-07-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 Tải về
8 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Báo cáo tài chính 30-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tải về
9 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Báo cáo quản trị 29-07-2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7