Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Thông báo 16-06-2021 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Tải về
2 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Thông báo 15-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
4 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
5 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
6 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
7 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Thông báo 03-06-2021 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Tải về
8 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Thông báo 28-05-2021 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Tải về
9 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Thông báo 28-05-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về
10 Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-05-2021 Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83