Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 10-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
2 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Thông báo 09-08-2021 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 06-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021 Nghị quyết - Biên bản 05-08-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021 Tải về
5 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo quản trị 29-07-2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 Báo cáo tài chính 28-07-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 Tải về
7 Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 Báo cáo tài chính 28-07-2021 Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 Tải về
8 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Thông báo 11-07-2021 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Tải về
10 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021 Thông báo 05-07-2021 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83