Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 05-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
2 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Thông báo 04-01-2023 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Tải về
3 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 31-12-2022 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Thông báo 19-12-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-12-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Tải về
6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 09-12-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
7 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Thông báo 05-12-2022 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Tải về
8 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Thông báo 25-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
9 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Thông báo 18-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Thông báo 15-11-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29 - Sep 22 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
$-VND 24,460 24,530 70
$-EURO 0.933 0.928 0.005
SCFI 887 912 25

 

BUNKER PRICES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
RTM 380cst 589 586 3
 LSFO 0.50% 629 624 5
MGO 947 980 33

SGP

380cst 550 529 21
 LSFO 0.50% 679 667 12
MGO 921 955 43