Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Lịch tàu Container nội địa

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 04- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 04- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 04- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 03 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 03 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 03 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 02 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 02 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 02 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 01- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 01- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 01- 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 53 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 53 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 53 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 52 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 52 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 52 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 51- 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 51- 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 51- 2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  22 - Jan 15 - Jan CHG
HRDI 1,746 1,694 52
BDI 1,810 1,754 56
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 510 456 54

 

EXCHANGE RATES
  22 - Jan 15 - Jan CHG
$-VND 23,165 23,160
$-EURO 0.822 0.828 -0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22 - Jan 15 - Jan CHG
RTM 380cst 328 333 -5
 LSFO 0.50% 412 410 2
MGO 451 468 -17

SGP

380cst 349 350 -1
 LSFO 0.50% 451 446 5
MGO 461 463 -2