Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container nội địa

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 24 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 23 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 23 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 23 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 22 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 22 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 22 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 21 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 21 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 21 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 19 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 19 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 19 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 18 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 18 - 2021

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 18 - 2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  11 - Jun 04 - Jun CHG
HRDI 2,748 2,361 387
BDI 2,857 2,438 419
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 455 501 -6

 

EXCHANGE RATES
  11- Jun 04 - Jun CHG
$-VND 23,050 23,150 -100
$-EURO 0.826 0.822 0.004
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  11 - Jun 04 - Jun CHG
RTM 380cst 399 399 0
 LSFO 0.50% 510 506 4
MGO 577 573 4

SGP

380cst 401 408 -7
 LSFO 0.50% 520 522 -2
MGO 580 580 0