Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Lịch tàu Container nội địa

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 37 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 37 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 37 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 36 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 36 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 36 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 35 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 35 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 35 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 34 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 34 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 34 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 33 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 33 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 33 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 32 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 32 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 32 - 2019

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  13-Sep 06-Sep CHG
HRDI 2,230 2,368 -138
BDI 2,312 2,462 -150
BPI 2,133 2,216 -83

 

EXCHANGE RATES
  13-Sep 06-Sep CHG
$-VND 23,275 23,260 15
$-EURO 0.90 0.91 -0.01
$-YUAN 7.08 7.12 -0.04
$-YEN 108.1 106.8 2.7

 

BUNKER PRICES
  13-Sep 06-Sep CHG
SGP SGP-380 447 424 23
180 475 458 17
MGO 593 581 12