Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 Nghị quyết - Biên bản 22-07-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc. Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 13-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Tải về
3 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 07-06-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán. Tải về
4 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Tải về
5 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Tải về
6 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Tải về
7 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Nghị quyết - Biên bản 20-05-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Tải về
8 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết - Biên bản 12-04-2019 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tải về
9 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết - Biên bản 12-04-2019 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019 Nghị quyết - Biên bản 08-04-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2019 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  04-Oct 27-Sep CHG
HRDI 1,806 1,903 -97
BDI 1,757 1,963 -206
BPI 1,722 1,846 -124

 

EXCHANGE RATES
  04-Oct 27-Sep CHG
$-VND 23,260 23,260 00
$-EURO 0.91 0.91 0.00
$-YUAN 7.15 7.12 0.03
$-YEN 107.0 108.1 -1.1

 

BUNKER PRICES
  04-Oct 27-Sep CHG
SGP SGP-380 387 460 -73
180 418 515 -97
MGO 575 601 -26