Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Nghị quyết - Biên bản 23-03-2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Nghị quyết - Biên bản 13-01-2020 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Tải về
3 Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2019 Nghị quyết - Biên bản 19-11-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2019 Tải về
4 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 Nghị quyết - Biên bản 22-07-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc. Tải về
5 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 13-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Tải về
6 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 07-06-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán. Tải về
7 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Tải về
8 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Tải về
9 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Tải về
10 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Nghị quyết - Biên bản 20-05-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19