Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024 Nghị quyết - Biên bản 14-05-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/05/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-05-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/05/2024 Tải về
4 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nghị quyết - Biên bản 26-04-2024 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/04/2024 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/04/2024 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 26-03-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Tải về
7 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-03-2024 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Tải về
8 Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-03-2024 Nghị quyết Ban kiểm soát ngày 05/03/2024 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024 Nghị quyết - Biên bản 28-02-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024 Nghị quyết - Biên bản 03-02-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024 Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24