Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024 Nghị quyết - Biên bản 03-02-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024 Nghị quyết - Biên bản 30-01-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/01/2024 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023 Nghị quyết - Biên bản 29-12-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/12/2023 Nghị quyết - Biên bản 07-12-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/12/2023 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023 Nghị quyết - Biên bản 04-12-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023 Nghị quyết - Biên bản 23-11-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 29-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 12-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-08-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Nghị quyết - Biên bản 04-07-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6