Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023 Nghị quyết - Biên bản 24-05-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/5/2023 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Nghị quyết - Biên bản 27-04-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 24-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2023 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 22-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Nghị quyết - Biên bản 11-01-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-12-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022 Tải về
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-11-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-10-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2022 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 Nghị quyết - Biên bản 24-10-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/10/2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  26- May 19- May CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  26- May 19- May CHG
$-VND 23,660 23,660 - -
$-EURO 0.932 0.925 0.07
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- May 19- May CHG
RTM 380cst 435 441 6
 LSFO 0.50% 529 530 1
MGO 671 678 7

SGP

380cst 443 451 8
 LSFO 0.50% 577 580 3
MGO 699 701 2