Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Tải về
2 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2022 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Nghị quyết - Biên bản 12-05-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Nghị quyết - Biên bản 25-03-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/3/2022 Tải về
5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
6 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-02-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/02/2022 Tải về
8 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Nghị quyết - Biên bản 22-12-2021 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Tải về
9 Quyết định HĐQT ngày 27/10/2021 Nghị quyết - Biên bản 28-10-2021 Quyết định HĐQT ngày 27/10/2021 Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40