Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Nghị quyết - Biên bản 13-01-2020 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2019 Nghị quyết - Biên bản 19-11-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 18/11/2019 Tải về
3 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 Nghị quyết - Biên bản 22-07-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc. Tải về
4 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 13-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Tải về
5 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 07-06-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán. Tải về
6 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Tải về
7 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Tải về
8 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Tải về
9 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Nghị quyết - Biên bản 20-05-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 20/05/2019 Tải về
10 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết - Biên bản 12-04-2019 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  17-Jan 10-Jan CHG
HRDI 735 761 -26
BDI 754 774 -20
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 720 801 -81

 

EXCHANGE RATES
  17-Jan 10-Jan CHG
$-VND 23,245 23,230 15
$-EURO 0.901 0.899 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17-Jan 10-Jan CHG
SGP SGP- 380 365 379 -14
 LSFO 0.50% 663 693 -30
MGO 658 698 -40