Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Nghị quyết - Biên bản 26-04-2016 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07/04/2016 Nghị quyết - Biên bản 08-04-2016 Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07/04/2016 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt được xem chi tiết Nghị quyết - Biên bản 23-10-2015 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt được xem chi tiết Tải về
4 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 10/08/2015 Nghị quyết - Biên bản 11-08-2015 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 10/08/2015 Tải về
5 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2015 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tải về
6 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết - Biên bản 25-04-2015 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tải về
7 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT Nghị quyết - Biên bản 14-04-2015 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 0404-2015/NQ-HĐQT Tải về
8 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 17/12/2015 Nghị quyết - Biên bản 18-02-2015 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 17/12/2015 Tải về
9 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Nghị quyết - Biên bản 31-10-2014 Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Tải về
10 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Nghị quyết - Biên bản 31-10-2014 Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27