Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết HĐQT ngày 06/10/2017 Nghị quyết - Biên bản 07-10-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 06/10/2017 Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2017 Nghị quyết - Biên bản 02-06-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2017 Tải về
3 Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2017 Nghị quyết - Biên bản 11-04-2017 Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2017 Tải về
4 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 31-03-2017 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tải về
5 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 31-03-2017 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tải về
6 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 21-02-2017 Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 20 tháng 2 năm 2017 Tải về
7 Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 Nghị quyết - Biên bản 15-11-2016 Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 Tải về
8 Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2016 Nghị quyết - Biên bản 10-10-2016 Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2016 Tải về
9 Quyết định Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2016 V/v thành lập Chi nhánh Nghị quyết - Biên bản 05-05-2016 Quyết định Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2016 V/v thành lập Chi nhánh Tải về
10 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Nghị quyết - Biên bản 26-04-2016 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27