Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoánGiấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Thông báo 25-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Thông báo 18-11-2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQTThông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Thông báo 15-11-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Nghị quyết - Biên bản 09-11-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022 Tải về
5 Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyCông văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Thông báo 09-11-2022 Công văn của UBCKNN v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Tải về
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 08-11-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
7 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viênBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viênBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Kiểm soát viên Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soátBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát Tải về
10 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởngBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57