Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 18-03-2023 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-03-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/3/2023 Tải về
3 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM HoldingBáo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Thông báo 07-03-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Tải về
4 Báo cáo thường niên năm 2022Báo cáo thường niên năm 2022 Báo cáo thường niên 01-03-2023 Báo cáo thường niên năm 2022 Tải về
5 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Thông báo 20-02-2023 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
6 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 20-02-2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
8 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
9 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 09-02-2023 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về
10 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoánThông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo 01-02-2023 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  17 - Mar 10 - Mar CHG
HRDI 1,476 1,367 109
BDI 1,535 1,424 111
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,487 905 582

 

EXCHANGE RATES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
$-VND 23,750 23,840 90
$-EURO 0.940 0.939 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
RTM 380cst 379 423 44
 LSFO 0.50% 524 564 40
MGO 716 753 37

SGP

380cst 415 443 28
 LSFO 0.50% 543 584 41
MGO 721 750 29