Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 13-10-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
2 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 01-10-2021 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Tải về
4 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 27-09-2021

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 10/2021

- Địa điểm thực hiện:Trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.

Tải về
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 24-09-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 23-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Tải về
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhThông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 10-09-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
8 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 01-09-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 31-08-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
10 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Nghị quyết - Biên bản 31-08-2021 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

15- Oct

08- Oct CHG
HRDI 4,695 5,347

652

BDI 4,854 5,526 672
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 508 479 29

 

EXCHANGE RATES
  15- Oct 08- Oct CHG
$-VND 22,860 22,860 00
$-EURO 0.862 0.864 0.02
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15- Oct 08- Oct CHG
RTM 380cst 481 476 5
 LSFO 0.50% 589 564 25
MGO 696 681 15

SGP

380cst 521 520 1
 LSFO 0.50% 621 596 25
MGO 703 699 4