Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 16-04-2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
2 Thông báo ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Thông báo ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Thông báo 09-04-2024 Thông báo ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
3 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo 09-04-2024 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
4 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu chuyển đổi mã HAH42401 Thông báo 03-04-2024 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu chuyển đổi mã HAH42401 Tải về
5 Thông báo v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo 26-03-2024 Thông báo v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 26-03-2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/03/2024 Tải về
7 Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông báo 14-03-2024 Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tải về
8 Thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu Thông báo 07-03-2024 Thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu Tải về
9 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Thông báo 06-03-2024 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Tải về
10 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Nghị quyết - Biên bản 06-03-2024 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6