Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng XanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 04-09-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng XanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 21-08-2020

Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL

Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xétBáo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét Báo cáo tài chính 20-08-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét Tải về
4 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xétBáo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Báo cáo tài chính 20-08-2020 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 Báo cáo tài chính 30-07-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 Tải về
6 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Báo cáo tài chính 30-07-2020 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 Tải về
7 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải AnBáo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Báo cáo quản trị 29-07-2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Tải về
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng -  6 tháng đầu năm 2020 Thông báo 16-07-2020 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020 Nghị quyết - Biên bản 01-07-2020 Nghị quyết HĐQT ngày 30/6/2020 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25 - Sep 18 - Sep CHG
HRDI 1,593 1,248 345
BDI 1,667 1,296 371
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 401 423 - 22

 

EXCHANGE RATES
  25- Sep 18 - Sep CHG
$-VND 23,280 23,270 10
$-EURO 0.858 0.845 0.013
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25 - Sep 18 - Sep CHG
RTM 380cst 245 260 - 15
 LSFO 0.50% 289 305 - 16
MGO 309 326 - 17

SGP

380cst 263 267 - 4
 LSFO 0.50% 326 334 - 8
MGO 331 346 - 15