Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Thông báo 14-04-2020

Ông Trần Quang Tiến đăng kí mua: 500.000 cổ phần.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương 0.001% VĐL.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu tương đương 1.026% VĐL.

Tải về
2 Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 Thông báo 14-04-2020 Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 Tải về
3 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông báo 08-04-2020 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải về
4 Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên 03-04-2020 Báo cáo thường niên năm 2019 Tải về
5 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Tải về
6 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Nghị quyết - Biên bản 23-03-2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Tải về
8 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Báo cáo tài chính 12-03-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tải về
9 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Báo cáo tài chính 12-03-2020 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tải về
10 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 04-03-2020

America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 44.800 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 3.362.590, chiếm 6,97% cổ phiếu HAH.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.407.390, chiếm: 7,07% cổ phiếu HAH.

Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9