Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Nghị quyết - Biên bản 26-05-2021 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
2 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Nghị quyết - Biên bản 26-05-2021 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
3 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 25-05-2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
4 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 19-05-2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
5 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Thông báo 13-05-2021 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Tải về
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 07-05-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 07-05-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
8 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính 27-04-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 Tải về
9 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính 27-04-2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT ngày 22/4/2021 Nghị quyết - Biên bản 24-04-2021 Nghị quyết HĐQT ngày 22/4/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83