Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV - 2018 Tải về
2 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Báo cáo tài chính 30-01-2019 Báo cáo tài chính Quý IV - 2018 Tải về
3 Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An Báo cáo quản trị 29-01-2019 Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An Tải về
4 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 Thông báo 09-01-2019 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 Tải về
5 Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2016, 2017 Nghị quyết - Biên bản 28-12-2018 Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2016, 2017 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/12/2018 Nghị quyết - Biên bản 16-12-2018 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/12/2018 Tải về
7 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo 14-12-2018 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 11-12-2018 Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.242.475 cổ phiếu, chiếm 6,72% cổ phiếu HAH.
Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/12/2018 đến ngày 08/01/2019.
Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 11-12-2018 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 06-11-2018 Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.242.475 cổ phiếu, chiếm 6,73% cổ phiếu HAH.
Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 02/11/2018 đến ngày 01/12/2019.
Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9