Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Thông báo 28-02-2020 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Tải về
2 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 18-02-2020 America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 40.800 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là: 2.870.170 cổ phiếu.
Số lượng sau khi giao dịch là: 2.910.970 cổ phiếu.
Ngày thay đổi sở hữu: 30/01/2020.
Tải về
3 Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Thông báo 06-02-2020 Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Tải về
4 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông báo 05-02-2020

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Mã chứng khoán: HAH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện dự kiến: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tải về
5 Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Báo cáo quản trị 30-01-2020 Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 Báo cáo tài chính 30-01-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 Tải về
7 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 Báo cáo tài chính 30-01-2020 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 Tải về
8 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Nghị quyết - Biên bản 13-01-2020 Nghị quyết HĐQT ngày 13/01/2020 Tải về
9 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 Thông báo 13-01-2020 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 Tải về
10 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2019 Thông báo 08-01-2020 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2019 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9