Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Nghị quyết - Biên bản 22-12-2021 Nghị quyết và quyết định Hội đồng Quản trị ngày 21/12/2021 Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 13-12-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
3 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ Thông báo 10-12-2021 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v nhận được tài liệu BCKQGD bán cổ phiếu quỹ Tải về
4 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 06-12-2021 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
5 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Thông báo 01-12-2021 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
6 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 26-11-2021 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
7 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 26-11-2021 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Thông báo 19-11-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 17-11-2021 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 11-11-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83