Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
2 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
3 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Thông báo 03-06-2021 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Tải về
4 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Thông báo 28-05-2021 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Tải về
5 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Thông báo 28-05-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về
6 Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-05-2021 Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Tải về
7 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Nghị quyết - Biên bản 26-05-2021 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
8 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Nghị quyết - Biên bản 26-05-2021 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
9 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 25-05-2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
10 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 19-05-2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7