Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Báo cáo tài chính 27-10-2021 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Tải về
2 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Thông báo 22-10-2021 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 Tải về
3 Thông báo bán cổ phiếu quỹThông báo bán cổ phiếu quỹ Thông báo 19-10-2021 Thông báo bán cổ phiếu quỹ Tải về
4 Thông báo của UBCKNN v/v nhận tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹThông báo của UBCKNN v/v nhận tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ Thông báo 19-10-2021 Thông báo của UBCKNN v/v nhận tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 13-10-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
6 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 01-10-2021 Thông báo của VSD v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 27-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/9/2021 Tải về
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnThông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông báo 27-09-2021

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 10/2021

- Địa điểm thực hiện:Trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.

Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 24-09-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Nghị quyết - Biên bản 23-09-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/9/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7