Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết - Biên bản 19-03-2022 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
2 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - ông Vũ Hải Trường Thông báo 15-03-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - ông Vũ Hải Trường Tải về
3 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớn Thông báo 11-03-2022 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư là cổ đông lớn Tải về
4 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo 08-03-2022 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
5 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo 07-03-2022 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tải về
6 Báo cáo thường niên năm 2021 Báo cáo thường niên 28-02-2022 Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 21-02-2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
8 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính 16-02-2022 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Tải về
9 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính 16-02-2022 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Tải về
10 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 16-02-2022 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83