Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc ÁnhThông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thông báo 10-09-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 01-09-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
3 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 31-08-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
4 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Nghị quyết - Biên bản 31-08-2021 Nghị quyết và các quyết định Hội đồng quản trị ngày 30/8/2021 Tải về
5 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Báo cáo tài chính 19-08-2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Báo cáo tài chính 19-08-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Tải về
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanhThông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 10-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
8 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Thông báo 09-08-2021 Công văn gửi Đài truyền hình Việt Nam v/v đính chính thông tin tại bản tin Tài chính Kinh doanh - VTV1 sáng ngày 09/08/2021 Tải về
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 06-08-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tố chức có liên quan - CTCP đại lý Cánh đồng xanh Tải về
10 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021 Nghị quyết - Biên bản 05-08-2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7