Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 Nghị quyết - Biên bản 22-07-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 22/07/2019 thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Bùi Tuấn Ngọc. Tải về
2 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 15-07-2019 Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán hết 455.505Cp (tỷ lệ 0,94%).
Sau giao dịch TMS sở hữu 0%.
Giao dịch thực hiện từ ngày 16/07/2019 đến ngày 14/08/2019.
Tải về
3 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 15-07-2019 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
4 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo 02-07-2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
5 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2019 Thông báo 17-06-2019 Ngày 17/06/2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An & Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ký HĐ kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2019. Tải về
6 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 13-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 11/06/2019 Tải về
7 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 07-06-2019 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách kế toán. Tải về
8 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Nghị quyết - Biên bản 04-06-2019 Nghị quyết HĐQT ngày 03/06/2019 Tải về
9 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định chấm dứt uỷ quyền CBTT Tải về
10 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Nghị quyết - Biên bản 28-05-2019 Quyết định miễn nhiệm PTGĐ, Kế toán trưởng và trưởng phòng QHCĐ Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9