Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN VIEW V. 074N/075E

HAIAN VIEW V. 074N/075E

Thời gian tàu đến P/S: 00h30   -   05/04/2022
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   05/04/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   05/04/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   06/04/2022
ANBIEN BAY  V. 001N/002S

ANBIEN BAY V. 001N/002S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   03/04/2022
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   03/04/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 13h50   -   03/04/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 18h00   -   04/04/2022
HAIAN BELL  V. 201W/202S

HAIAN BELL V. 201W/202S

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   02/04/2022
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   02/04/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 12h00   -   02/04/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   03/04/2022
HAIAN TIME  V. 284N/285S

HAIAN TIME V. 284N/285S

Thời gian tàu đến P/S: 02h00   -   31/03/2022
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   31/03/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   31/03/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   01/04/2022
HAIAN PARK  V. 305N/306S

HAIAN PARK V. 305N/306S

Thời gian tàu đến P/S: 08h00   -   28/03/2022
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   29/03/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 13h50   -   29/03/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   29/03/2022
HAIAN BELL  V. 200W/201E

HAIAN BELL V. 200W/201E

Thời gian tàu đến P/S: 22h00   -   26/03/2022
Thời gian tàu cập cầu: 01h30   -   27/03/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 02h00   -   27/03/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   27/03/2022
HAIAN VIEW V. 073N/074S

HAIAN VIEW V. 073N/074S

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   27/03/2022
Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   27/03/2022
Thời gian bắt đầu làm hàng: 23h50   -   27/03/2022
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   29/03/2022

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  20 - May

13 - May

CHG
HRDI 3,257 3,036

221

BDI 3,344 4,000 656
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,469 1,436 33

 

EXCHANGE RATES
  20 - May 13 - May CHG
$-VND 23,310 23,230 80
$-EURO 0.945 0.960 0.015
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  20 - May 13 - May CHG
RTM 380cst 624 641 17
 LSFO 0.50% 799 790 9
MGO 1051 1140 89

SGP

380cst 634 671 37
 LSFO 0.50% 915 870 45
MGO 1076 1159 83