Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN VIEW V. 054N/055E

HAIAN VIEW V. 054N/055E

Thời gian tàu đến P/S: 06h00   -   12/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 09h30   -   12/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 10h00   -   12/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   13/10/2021
HAIAN TIME  V. 264N/265S

HAIAN TIME V. 264N/265S

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   11/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   11/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 06h00   -   11/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   12/10/2021
HAIAN PARK  V. 280W/281S

HAIAN PARK V. 280W/281S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   08/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   08/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   08/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   10/10/2021
HAIAN BELL  V. 179N/180S

HAIAN BELL V. 179N/180S

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   06/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   06/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 18h00   -   06/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   07/10/2021
HAIAN VIEW V. 053N/054S

HAIAN VIEW V. 053N/054S

Thời gian tàu đến P/S: 18h00   -   03/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   04/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 14h00   -   04/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   05/10/2021
SM TOKYO  V.  2119W/E

SM TOKYO V. 2119W/E

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   03/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   03/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h50   -   03/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   04/10/2021
HAIAN TIME  V. 263N/264S

HAIAN TIME V. 263N/264S

Thời gian tàu đến P/S: 02h30   -   02/10/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   02/10/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 12h00   -   02/10/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   03/10/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7