Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN TIME  V. 269N/270S

HAIAN TIME V. 269N/270S

Thời gian tàu đến P/S: 18h00   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   21/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   21/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   22/11/2021
HAIAN PARK  V. 285N/286E

HAIAN PARK V. 285N/286E

Thời gian tàu đến P/S: 05h30   -   20/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   20/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 08h00   -   20/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   21/11/2021
HAIAN VIEW V. 058N/059S

HAIAN VIEW V. 058N/059S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   17/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   18/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 04h00   -   18/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 02h00   -   19/11/2021
PEGASUS YOTTA V. 2124W/E

PEGASUS YOTTA V. 2124W/E

Thời gian tàu đến P/S: 06h00   -   15/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 09h30   -   15/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 09h50   -   15/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 00h01   -   16/11/2021
HAIAN BELL  V. 184N/185S

HAIAN BELL V. 184N/185S

Thời gian tàu đến P/S: 11h00   -   15/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   16/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   16/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 16h00   -   16/11/2021
HAIAN TIME  V. 268W/269S

HAIAN TIME V. 268W/269S

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   13/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   13/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   13/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   14/11/2021
SM TOKYO  V.  2122W/E

SM TOKYO V. 2122W/E

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   13/11/2021
Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   13/11/2021
Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   13/11/2021
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   13/11/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

26- Nov

19- Nov CHG
HRDI 2,733 2,544

189

BDI 2,767 2,552 215
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 628 599 29

 

EXCHANGE RATES
  26- Nov 19- Nov CHG
$-VND 22,755 22,755 0.000
$-EURO 0.871 0.885 0.014
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- Nov 19- Nov CHG
RTM 380cst 440 428 12
 LSFO 0.50% 571 551 20
MGO 657 641 16

SGP

380cst 463 464 1
 LSFO 0.50% 634 616 18
MGO 689 682 7