Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 09-11-2019 | Lượt xem: 1030

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 1326

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng  - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Thông báo tuyển dụng - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

Ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 1331

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN

Ngày: 26-08-2019 | Lượt xem: 1364

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ TIẾP VẬN HẢI AN

Ngày: 15-07-2019 | Lượt xem: 1233

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 01-06-2019 | Lượt xem: 1119

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN

Ngày: 10-05-2019 | Lượt xem: 1092

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12