Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Tải về
2 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc Tải về
3 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT Tải về
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên HĐQT Tải về
6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Tải về
7 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Thông báo 01-11-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Tải về
10 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 28-10-2022 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27