Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 04-05-2020 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
2 Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu Thông báo 04-05-2020

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký mua lại tối đa 2.000.000 cổ phiếu tương đương 4,1% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện từ ngày 03/04/2020 đến ngày 03/05/2020.

Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện: 576.053 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 816.900cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.389.953 cổ phiếu.

Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Thông báo 14-04-2020

Ông Trần Quang Tiến đăng kí mua: 500.000 cổ phần.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương 0.001% VĐL.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu tương đương 1.026% VĐL.

Tải về
4 Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 Thông báo 14-04-2020 Thông báo đính chính thông tin trên Báo cáo thường niên năm 2019 Tải về
5 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông báo 08-04-2020 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải về
6 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Tải về
7 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Tải về
8 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 04-03-2020

America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 44.800 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 3.362.590, chiếm 6,97% cổ phiếu HAH.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.407.390, chiếm: 7,07% cổ phiếu HAH.

Tải về
9 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Thông báo 28-02-2020 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Tải về
10 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 18-02-2020 America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 40.800 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là: 2.870.170 cổ phiếu.
Số lượng sau khi giao dịch là: 2.910.970 cổ phiếu.
Ngày thay đổi sở hữu: 30/01/2020.
Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

17 - Sep

10 - Sep CHG
HRDI 4,135 3,748

387

BDI 4,275 3,864 411
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 480 481 -1

 

EXCHANGE RATES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,870 0
$-EURO 0.851 0.846 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
RTM 380cst 431 413 18
 LSFO 0.50% 526 515 11
MGO 594 584 10

SGP

380cst 475 466 9
 LSFO 0.50% 560 540 20
MGO 605 585 20