Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Thông báo 06-01-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Tải về
2 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 21-12-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Thông báo 21-12-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - bà Trần Thị Thơm - Kiểm soát viên Tải về
4 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 08-10-2020 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
5 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 08-10-2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 04-09-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Tải về
7 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh Thông báo 21-08-2020

Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL

Tải về
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Thông báo 20-07-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh Tải về
9 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 Thông báo 16-07-2020 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
10 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo 25-06-2020 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

22- Oct

15- Oct CHG
HRDI 4,276 4,695

383

BDI 4,410 4,854 444
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 571 508 63

 

EXCHANGE RATES
  22- Oct 15- Oct CHG
$-VND 22,855 22,860 0.005
$-EURO 0.859 0.862 0.03
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22- Oct 15- Oct CHG
RTM 380cst 468 488 20
 LSFO 0.50% 605 594 11
MGO 696 713 17

SGP

380cst 499 521 22
 LSFO 0.50% 623 621 2
MGO 718 719 1