Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Thông báo 31-08-2023 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Tải về
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Thông báo 28-08-2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Tải về
3 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Thông báo 24-08-2023 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Tải về
4 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 18-08-2023 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về
5 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 15-08-2023 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về
6 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Thông báo 11-08-2023 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
7 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 11-08-2023 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Thông báo 07-08-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Tải về
9 Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Thông báo 01-08-2023 Thông báo của HSX về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Thông báo 28-07-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Tải về

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24