Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Bộ hồ sơ ứng cử/ đề cử vào hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 - 2023 Thông báo 26-03-2019 Bộ hồ sơ ứng cử/ đề cử vào hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 - 2023 Tải về
2 Thông báo ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An Thông báo 26-03-2019 Thông báo ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 18-02-2019 Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.242.475 cổ phiếu, chiếm 6,73% cổ phiếu HAH.
Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/02/2019 đến ngày 20/03/2019.
Tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 18-02-2019 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
5 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 Thông báo 18-02-2019 Ngày 11/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tải về
6 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 Thông báo 09-01-2019 Công văn của UBCK v/v chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 Tải về
7 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo 14-12-2018 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 11-12-2018 Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.242.475 cổ phiếu, chiếm 6,72% cổ phiếu HAH.
Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/12/2018 đến ngày 08/01/2019.
Tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 11-12-2018 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
10 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 06-11-2018 Công ty CP Transimex (TMS) đăng ký thực hiện giao dịch 3.242.475 cổ phiếu, chiếm 6,73% cổ phiếu HAH.
Số lượng còn lại sau khi giao dịch là: 0 cổ phiếu.
Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 02/11/2018 đến ngày 01/12/2019.
Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

22- Oct

15- Oct CHG
HRDI 4,276 4,695

383

BDI 4,410 4,854 444
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 571 508 63

 

EXCHANGE RATES
  22- Oct 15- Oct CHG
$-VND 22,855 22,860 0.005
$-EURO 0.859 0.862 0.03
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22- Oct 15- Oct CHG
RTM 380cst 468 488 20
 LSFO 0.50% 605 594 11
MGO 696 713 17

SGP

380cst 499 521 22
 LSFO 0.50% 623 621 2
MGO 718 719 1