Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018 Thông báo 17-10-2019 Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế năm 2018 Tải về
2 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 21-08-2019 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
3 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 15-07-2019 Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán hết 455.505Cp (tỷ lệ 0,94%).
Sau giao dịch TMS sở hữu 0%.
Giao dịch thực hiện từ ngày 16/07/2019 đến ngày 14/08/2019.
Tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Thông báo 15-07-2019 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex Tải về
5 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo 02-07-2019 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
6 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2019 Thông báo 17-06-2019 Ngày 17/06/2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An & Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ký HĐ kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2019. Tải về
7 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 Thông báo 21-05-2019 Ngày 05/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ động nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ thực hiện: 15% (1.500 đồng/CP).
Thời gian thanh toán 24/06/2019.
Tải về
8 Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Thông báo 18-04-2019 Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Tải về
9 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông báo 03-04-2019 Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 8 giờ ngày 11/04/2019.
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng.
Tải về
10 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo 27-03-2019 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

22- Oct

15- Oct CHG
HRDI 4,276 4,695

383

BDI 4,410 4,854 444
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 571 508 63

 

EXCHANGE RATES
  22- Oct 15- Oct CHG
$-VND 22,855 22,860 0.005
$-EURO 0.859 0.862 0.03
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22- Oct 15- Oct CHG
RTM 380cst 468 488 20
 LSFO 0.50% 605 594 11
MGO 696 713 17

SGP

380cst 499 521 22
 LSFO 0.50% 623 621 2
MGO 718 719 1