Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Thông báo 16-06-2021 CBTT Công ty thực hiện kiếm toán BCTC năm 2021 Tải về
2 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Thông báo 15-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
4 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
5 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
6 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 11-06-2021 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
7 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Thông báo 03-06-2021 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Tải về
8 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Thông báo 28-05-2021 Đính chính thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/5/2021 Tải về
9 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Thông báo 28-05-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về
10 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 25-05-2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

17 - Sep

10 - Sep CHG
HRDI 4,135 3,748

387

BDI 4,275 3,864 411
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 480 481 -1

 

EXCHANGE RATES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,870 0
$-EURO 0.851 0.846 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
RTM 380cst 431 413 18
 LSFO 0.50% 526 515 11
MGO 594 584 10

SGP

380cst 475 466 9
 LSFO 0.50% 560 540 20
MGO 605 585 20