Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin nội bộ

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 25/03/2022 | Lượt xem: 625

Sáng 18/3, tại Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2021 đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2022 và các năm sau.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có sự tham gia trực tiếp của các cổ đông đại diện cho 28.342.623 cổ phần, đạt 58,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe ban lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và định hướng mở rộng đầu tư, phát triển của Công ty.

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Ban lãnh đạo Công ty đề ra

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội đồng thời phê duyệt toàn bộ những nội dung mà Ban lãnh đạo Công ty đã trình. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với sự đồng thuận, nhất trí 100%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hội

Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tại Đại hội

Cổ đông tham luận tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40