Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 27/05/2021 | Lượt xem: 1297

Sáng 26/5/2021, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại tầng 7, tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021.

Trong thời gian này, do diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt ở một số tỉnh miền Bắc, vì vậy Đại hội diễn ra chỉ với 17 cổ đông tham dự đại diện cho 27.555.402 cổ phần, đạt 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã trình bày: Báo cáo của Tổng giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của BKS và thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021.

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung, chương trình và tăng mức chi trả cổ tức cho năm 2021 lên 15% với tỷ lệ biểu quyết cao, đánh dấu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Một số hình ảnh tại Đại hội:


 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5