Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 27/05/2021 | Lượt xem: 1689

Sáng 26/5/2021, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại tầng 7, tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021.

Trong thời gian này, do diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt ở một số tỉnh miền Bắc, vì vậy Đại hội diễn ra chỉ với 17 cổ đông tham dự đại diện cho 27.555.402 cổ phần, đạt 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã trình bày: Báo cáo của Tổng giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của BKS và thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021.

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung, chương trình và tăng mức chi trả cổ tức cho năm 2021 lên 15% với tỷ lệ biểu quyết cao, đánh dấu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Một số hình ảnh tại Đại hội:


 

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25