Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessels International Schedule

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 26 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 26 - 2022

Ngày: 28-06-2022 | Lượt xem: 4

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE AND VCX SERVIVE WEEK: 26 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 25 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 25 - 2022

Ngày: 21-06-2022 | Lượt xem: 15

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE AND VCX SERVIVE WEEK: 25 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 24 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 24 - 2022

Ngày: 14-06-2022 | Lượt xem: 31

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE AND VCX SERVIVE WEEK: 24 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 23 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 23 - 2022

Ngày: 07-06-2022 | Lượt xem: 65

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE AND VCX SERVIVE WEEK: 23 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 22 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 22 - 2022

Ngày: 31-05-2022 | Lượt xem: 37

SCHEDULE OF SOUTH CHINA EXPRESS SERVICE WEEK: 22 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 21 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 21 - 2022

Ngày: 24-05-2022 | Lượt xem: 33

SCHEDULE OF SOUTH CHINA EXPRESS SERVICE WEEK: 21 - 2022

Xem thêm
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 20 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 20 - 2022

Ngày: 17-05-2022 | Lượt xem: 42

SCHEDULE OF SOUTH CHINA EXPRESS SERVICE WEEK: 20 - 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Jun

17 - Jun

CHG
HRDI 2,262 2,496

234

BDI 2,331 2,578 247
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,719

1,716

3

 

EXCHANGE RATES
  24 - Jun 17 - Jun CHG
$-VND 23,390 23,380 10
$-EURO 0.948 0.952 0.004
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Jun 17 - Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40