Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 Thông báo 19-09-2014 Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán là: 03/10/2014.
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
Ngày tạm ứng cổ tức: 21/10/2014 đến ngày 05/11/2014.
Tải về
2 Công văn chấp thuận Công ty Đại chúng của UBCK nhà nước Thông báo 17-09-2014 Công văn chấp thuận Công ty Đại chúng của UBCK nhà nước Tải về
3 Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng Thông báo 17-09-2014 Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng Tải về
4 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Thông báo 17-09-2014 Công ty CP VT và XD Hải An xin thông báo về ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
Vào 16h ngày 30/09/2014 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
Thời gian & địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: 9 giờ ngày 30/10/2014.
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng.
Tải về
5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Nghị quyết - Biên bản 04-09-2014 Nghị quyết HĐQT số 18/2014 NQ/HĐQT ngày 16/09/2014 Tải về
6 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán Báo cáo tài chính 31-03-2013 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9