Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Tin nội bộ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 27/04/2024 | Lượt xem: 630

Sáng 26/4/2024, tại Hải Phòng, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông đại diện cho 59.694.366 cổ phần tới dự, đạt 57,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội được khai mạc từ 8h30’ cùng ngày, Chủ tọa Đại hội là ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty đã điều hành Đại hội với đầy đủ các nội dung, chương trình nghị sự theo kế hoạch. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Ban Kiểm soát và các Tờ trình liên quan. Trên tinh thần nhất trí cao, toàn bộ nội dung Ban lãnh đạo Công ty trình tại Đại hội đã được 100% cổ đông thông qua.

Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Lê Anh Minh được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu bổ sung Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.  

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An kết thúc vào hồi 11h45’ ngày 26/4/2024 và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ các nội dung và mục tiêu Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Phạm Quang Khánh - thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Bà Trần Thị Thanh Hảo - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký HĐQT trình bày Dự thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Trên tinh thần nhất trí cao, toàn bộ nội dung và chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25