Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Domestic Schedule

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 02 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 02 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 02 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 01 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 01 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 01 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 52 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 52 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 52 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 51 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 51 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 51 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 50 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 50 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 50 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

14 - Jan

07 - Jan CHG
HRDI 1,741 2,198

475

BDI 1,764 2,217 279
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 596 856 260

 

EXCHANGE RATES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
$-VND 22,850 22,850 000
$-EURO 0.874 0.880 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
RTM 380cst 468 455 13
 LSFO 0.50% 606 575 31
MGO 731 701 30

SGP

380cst 476 471 5
 LSFO 0.50% 676 647 29
MGO 740 709 31