Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN LINK V. 019N/020S

HAIAN LINK V. 019N/020S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -  12/08/2022
Estimate Time Berth: 15.30LT    -  12/08/2022
Cargo Commence: 15.50LT    -  12/08/2022
Cargo Completion: 14.00LT    -  13/08/2022
Estimate Time Departure: 14.30LT    -  13/08/2022
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 32 - 2022

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 32 - 2022

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE WEEK: 32 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 32 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 32 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 31 - 2022

HAIAN VIEW V. 091N/092S

HAIAN VIEW V. 091N/092S

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   10/08/2022
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   10/08/2022
Cargo Commence: 21.50LT    -   10/08/2022
Cargo Completion: 14.00LT    -   12/08/2022
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   12/08/2022
HAIAN PARK  V. 323N/324S

HAIAN PARK V. 323N/324S

Estimate Time Arrived P/S:  20.00LT    -   08/08/2022
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   09/08/2022
Cargo Commence: 13.50LT    -   09/08/2022
Cargo Completion: 10.00LT    -   10/08/2022
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   10/08/2022
 
HAIAN BELL V. 219W/220E

HAIAN BELL V. 219W/220E

Estimate Time Arrived P/S:  19.30LT    -   07/08/2022
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   08/08/2022
Cargo Commence: 16.00LT    -   08/08/2022
Cargo Completion: 12.00LT    -   09/08/2022
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   09/08/2022
SM TOKYO V. 2213W/E

SM TOKYO V. 2213W/E

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   07/08/2022
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   07/08/2022
Cargo Commence: 22.00LT    -   07/08/2022
Cargo Completion: 14.00LT    -   08/08/2022
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   08/08/2022

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29 - Jul 22 - Jul CHG
HRDI 1,861 2,099 238
BDI 1,895 2,146 251
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,350 1,321 29

 

EXCHANGE RATES
  29 - Jul 22 - Jul CHG
$-VND 23,480 23,550 70
$-EURO 0.984 0.979 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  29 - Jul 22 - Jul CHG
RTM 380cst 483 480 3
 LSFO 0.50% 776 770 6
MGO 1127 1086 41

SGP

380cst 501 488 13
 LSFO 0.50% 892 881 11
MGO 1092 1033 59