Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN LINK V. 039W/040S

HAIAN LINK V. 039W/040S

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -  31/01/2023
Estimate Time Berth: 01.30LT    -  01/02/2023
Cargo Commence: 02.00LT    -  01/02/2023
Cargo Completion: 04.00LT    -  03/02/2023
Estimate Time Departure: 04.30LT    -  03/02/2023
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 05 - 2023

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 05 - 2023

SCHEDULE OF HAIAN LINES * SCX SERVIVE WEEK: 05 - 2023

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 05 - 2023

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 05 - 2023

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 05 - 2023

HAIAN CITY V.002S

HAIAN CITY V.002S

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   31/01/2023
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   31/01/2023
Cargo Commence: 13.50LT    -   31/01/2023
Cargo Completion: 00.01LT    -   01/02/2023
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   01/02/2023
SM TOKYO V. 2302W/E

SM TOKYO V. 2302W/E

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   30/01/2023
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   30/01/2023
Cargo Commence: 00.01LT    -   31/01/2023
Cargo Completion: 12.00LT    -   31/01/2023
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   31/01/2023
PEGASUS UNIX V. 2302W/E

PEGASUS UNIX V. 2302W/E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   30/01/2023
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   30/01/2023
Cargo Commence: 10.00LT    -   30/01/2023
Cargo Completion: 22.00LT    -   30/01/2023
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   30/01/2023
HAIAN LINK V. 038N/039E

HAIAN LINK V. 038N/039E

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -  25/01/2023
Estimate Time Berth: 11.30LT    -  25/01/2023
Cargo Commence: 12.00LT    -  25/01/2023
Cargo Completion: 08.00LT    -  26/01/2023
Estimate Time Departure: 06.30LT    -  27/01/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5