Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN BETA  V.002W/003S

HAIAN BETA V.002W/003S

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   21/05/2024
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   21/05/2024
Cargo Commence: 13.45LT    -   21/05/2024
Cargo Completion: 14.15LT    -   22/05/2024
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   22/05/2024
HAIAN PARK  V.390N/391S

HAIAN PARK V.390N/391S

Estimate Time Arrived P/S:  10.00LT    -   20/05/2024
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   20/05/2024
Cargo Commence: 21.45LT    -   20/05/2024
Cargo Completion: 12.00LT    -   21/05/2024
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   21/05/2024
HAIAN CITY V.055N/056E

HAIAN CITY V.055N/056E

Estimate Time Arrived P/S:  08.30LT    -   19/05/2024
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   19/05/2024
Cargo Commence: 23.45LT    -   19/05/2024
Cargo Completion: 20.00LT    -   20/05/2024
Estimate Time Departure: 20.30LT    -   20/05/2024
HAIAN BELL V.256E/257S

HAIAN BELL V.256E/257S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   18/05/2024
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   18/05/2024
Cargo Commence: 17.45LT    -   18/05/2024
Cargo Completion: 20.15LT    -   19/05/2024
Estimate Time Departure: 20.30LT    -   19/05/2024
HAIAN ROSE V.030N/031S

HAIAN ROSE V.030N/031S

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   17/05/2024
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   18/05/2024
Cargo Commence: 23.45LT    -   18/05/2024
Cargo Completion: 22.15LT    -   19/05/2024
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   19/05/2024
VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 20 - 2024

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  17 - May 10 - May CHG
$-VND 25,450 25,484 34
$-EURO 0.930 0.930 0
SCFI 2,521 2,306 215

 

BUNKER PRICES
  17 - May 10 - May CHG
RTM 380cst 471 482 11
 LSFO 0.50% 562 566 4
MGO 731 735 4

SGP

380cst 517 530 13
 LSFO 0.50% 619 632 13
MGO 716 733 17