Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN BELL V. 192N/193S

HAIAN BELL V. 192N/193S

Estimate Time Arrived P/S:  01.30LT    -   20/01/2022
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   21/01/2022
Cargo Commence: 04.00LT    -   21/01/2022
Cargo Completion: 06.00LT    -   22/01/2022
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   22/01/2022
HAIAN PARK  V. 295N/296E

HAIAN PARK V. 295N/296E

Estimate Time Arrived P/S:  06.00LT    -   20/01/2022
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   20/01/2022
Cargo Commence: 10.00LT    -   20/01/2022
Cargo Completion: 02.00LT    -   21/01/2022
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   21/01/2022
 
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 03 - 2022

HAIAN TIME  V. 276N/277S

HAIAN TIME V. 276N/277S

Estimate Time Arrived P/S:  04.00LT    -   17/01/2022
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   17/01/2022
Cargo Commence: 08.00LT    -   17/01/2022
Cargo Completion: 06.00LT    -   18/01/2022
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   18/01/2022
PEGASUS YOTTA V. 2201W/E

PEGASUS YOTTA V. 2201W/E

Estimate Time Arrived P/S:  04.00LT    -   18/01/2022
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   18/01/2022
Cargo Commence: 07.50LT    -   18/01/2022
Cargo Completion: 00.01LT    -   19/01/2022
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   19/01/2022
HAIAN VIEW V. 065W/066S

HAIAN VIEW V. 065W/066S

Estimate Time Arrived P/S:  02.00LT    -   16/01/2022
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   16/01/2022
Cargo Commence: 05.50LT    -   16/01/2022
Cargo Completion: 04.00LT    -   17/01/2022
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   17/01/2022
HAIAN PARK  V. 294N/295S

HAIAN PARK V. 294N/295S

Estimate Time Arrived P/S:  08.00LT    -   12/01/2022
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   13/01/2022
Cargo Commence: 04.00LT    -   13/01/2022
Cargo Completion: 02.00LT    -   14/01/2022
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   14/01/2022
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

14 - Jan

07 - Jan CHG
HRDI 1,741 2,198

475

BDI 1,764 2,217 279
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 596 856 260

 

EXCHANGE RATES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
$-VND 22,850 22,850 000
$-EURO 0.874 0.880 0.006
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  14 - Jan 07 - Jan CHG
RTM 380cst 468 455 13
 LSFO 0.50% 606 575 31
MGO 731 701 30

SGP

380cst 476 471 5
 LSFO 0.50% 676 647 29
MGO 740 709 31