Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Vessel's Schedule

HAIAN PARK  V. 213W/214E

HAIAN PARK V. 213W/214E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   05/06/2020
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   07/06/2020
Cargo Commence: 17.50LT    -   07/06/2020
Cargo Completion: 21.30LT    -   07/06/2020
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   07/06/2020
SM TOKYO V.   2011W/E

SM TOKYO V. 2011W/E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   06/06/2020
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   06/06/2020
Cargo Commence: 20.00LT    -   06/06/2020
Cargo Completion: 07.00LT    -   07/06/2020
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   07/06/2020
HAIAN TIME  V. 205N/206S

HAIAN TIME V. 205N/206S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   05/06/2020
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   05/06/2020
Cargo Commence: 07.50LT    -   05/06/2020
Cargo Completion: 16.20LT    -   07/06/2020
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   07/06/2020
HAIAN MIND V. 039N/040S

HAIAN MIND V. 039N/040S

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   03/06/2020
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   03/06/2020
Cargo Commence: 10.00LT    -   03/06/2020
Cargo Completion: 10.00LT    -   04/06/2020
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   04/06/2020
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 23- 2020

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 23- 2020

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 23- 2020

HAIAN SONG  V. 192N/193S

HAIAN SONG V. 192N/193S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   01/06/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   01/06/2020
Cargo Commence: 05.50LT    -   01/06/2020
Cargo Completion: 22.00LT    -   01/06/2020
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   01/06/2020
HAIAN PARK  V.  212N/213E

HAIAN PARK V. 212N/213E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   31/05/2020
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   31/05/2020
Cargo Commence: 19.50LT    -   31/05/2020
Cargo Completion: 04.00LT    -   01/06/2020
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   01/06/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24-Apr 17-Apr CHG
HRDI 635 719 -84
BDI 665 751 -86
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 2,028 877 1,151

 

EXCHANGE RATES
  24-Apr 17-Apr CHG
$-VND 23,580 23,510 70
$-EURO 0.929 0.920 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24-Apr 17-Apr CHG
RTM 380cst 109 167 -58
 LSFO 0.50% 176 209 -33
MGO 210 259 -49

SGP

380cst 148 181 -33
 LSFO 0.50% 226 257 -31
MGO 223 256 -33