Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Vessel's Schedule

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 15 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 15 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 15 - 2021

HAIAN TIME  V. 244N

HAIAN TIME V. 244N

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   13/04/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   13/04/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   14/04/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   14/04/2021
HAIAN GATE  V. 014N/015E

HAIAN GATE V. 014N/015E

Estimate Time Arrived P/S:  20.00LT    -   11/04/2021
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   12/04/2021
Cargo Commence: 03.50LT    -   12/04/2021
Cargo Completion: 18.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   12/04/2021
HAIAN PARK  V.  255W/256S

HAIAN PARK V. 255W/256S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   11/04/2021
Cargo Commence: 05.50LT    -   11/04/2021
Cargo Completion: 02.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   12/04/2021
 
HAIAN BELL V. 159N/160S

HAIAN BELL V. 159N/160S

Estimate Time Arrived P/S:  08.30LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   09/04/2021
Cargo Commence: 11.50LT    -   09/04/2021
Cargo Completion: 04.00LT    -   11/04/2021
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   11/04/2021
PEGASUS PETA V. 2107W/E

PEGASUS PETA V. 2107W/E

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   09/04/2021
Cargo Commence: 23.50LT    -   09/04/2021
Cargo Completion: 16.00LT    -   10/04/2021
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   10/04/2021
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 14 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 14 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 14 - 2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01 - Apr 25 - Mar CHG
HRDI 2026 2133 -107
BDI 2072 2172 -100
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 656 -13

 

EXCHANGE RATES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
$-VND 23,170 23,190 -20
$-EURO 0.851 0.850 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
RTM 380cst 368 366 2
 LSFO 0.50% 460 446 14
MGO 494 481 13

SGP

380cst 381 376 5
 LSFO 0.50% 483 477 6
MGO 512 510 2