Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Vessel's Schedule

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 47 - 2019

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 47 - 2019

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 47 - 2019

HAIAN MIND V. 015N/016S

HAIAN MIND V. 015N/016S

Estimate Time Arrived P/S:  02.00LT    -   20/11/2019
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   20/11/2019
Cargo Commence: 09.50LT    -   20/11/2019
Cargo Completion: 12.00LT    -   21/11/2019
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   21/11/2019
HAIAN BELL V. 099N/100S

HAIAN BELL V. 099N/100S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   17/11/2019
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   17/11/2019
Cargo Commence: 07.50LT    -   07/11/2019
Cargo Completion: 06.00LT    -   18/11/2019
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   18/11/2019
HAIAN PARK  V. 189W/190S

HAIAN PARK V. 189W/190S

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   16/11/2019
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   16/11/2019
Cargo Commence: 07.50LT    -   16/11/2019
Cargo Completion: 21.00LT    -   16/11/2019
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   17/11/2019
PEGASUS PETA V. 0093W/E

PEGASUS PETA V. 0093W/E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   15/11/2019
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   15/11/2019
Cargo Commence: 19.50LT    -   15/11/2019
Cargo Completion: 06.00LT    -   16/11/2019
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   16/11/2019
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 46 - 2019

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 46 - 2019

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 46 - 2019

HAIAN TIME V.  182N/183S

HAIAN TIME V. 182N/183S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   13/11/2019
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   13/11/2019
Cargo Commence: 05.40LT    -   13/11/2019
Cargo Completion: 02.20LT    -   14/11/2019
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   14/11/2019

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  15-Nov 08-Nov CHG
HRDI 1,336 1,354 -18
BDI 1,357 1,378 -21
BPI - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  15-Nov 08-Nov CHG
$-VND 23,260 23,260 0
$-EURO 0.907 0.895 0.12
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15-Nov 08-Nov CHG
SGP SGP-380 300 349 -49
180 - - - - - - - - -
MGO 586 572 14