Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Vessel's Schedule

PEGASUS PETA V. 0120W/E

PEGASUS PETA V. 0120W/E

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   28/11/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   28/11/2020
Cargo Commence: 05.50LT    -   28/11/2020
Cargo Completion: 00.01LT    -   29/11/2020
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   29/11/2020
HAIAN TIME  V. 227N/228S

HAIAN TIME V. 227N/228S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   26/11/2020
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   26/11/2020
Cargo Commence: 07.50LT    -   26/11/2020
Cargo Completion: 10.00LT    -   27/11/2020
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   27/11/2020
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 48 - 2020

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 48 - 2020

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 48 - 2020

HAIAN SONG  V. 205N/206S

HAIAN SONG V. 205N/206S

Estimate Time Arrived P/S:  20.30LT    -   22/11/2020
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   23/11/2020
Cargo Commence: 11.50LT    -   23/11/2020
Cargo Completion: 10.00LT    -   24/11/2020
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   24/11/2020
HAIAN BELL V. 143N/144E

HAIAN BELL V. 143N/144E

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   23/11/2020
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   23/11/2020
Cargo Commence: 07.50LT    -   23/11/2020
Cargo Completion: 20.00LT    -   24/11/2020
Estimate Time Departure: 20.30LT    -   24/11/2020
HAIAN VIEW V. 014W/015S

HAIAN VIEW V. 014W/015S

Estimate Time Arrived P/S:  08.30LT    -   22/11/2020
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   22/11/2020
Cargo Commence: 11.50LT    -   22/11/2020
Cargo Completion: 12.00LT    -   25/11/2020
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   25/11/2020
HAIAN PARK  V.  236W/237E

HAIAN PARK V. 236W/237E

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   21/11/2020
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   21/11/2020
Cargo Commence: 11.50LT    -   21/11/2020
Cargo Completion: 08.00LT    -   22/11/2020
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   22/11/2020
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27- Nov 20 - Nov CHG
HRDI 1,201 1,121 80
BDI 1,230 1,148 82
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 360 346  14

 

EXCHANGE RATES
  27 - Nov 20 - Nov CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.839 0.843 -0.004
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Nov 20 - Nov CHG
RTM 380cst 286 273 13
 LSFO 0.50% 353 331 22
MGO 391 371 20

SGP

380cst 311 311 00
 LSFO 0.50% 378 361 17
MGO 400 376 24