Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN TIME  V.351N/352E

HAIAN TIME V.351N/352E

Estimate Time Arrived P/S:  05.30LT    -   10/12/2023
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   10/12/2023
Cargo Commence: 07.50LT    -   10/12/2023
Cargo Completion: 02.00LT    -   11/12/2023
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   11/12/2023
HAIAN PARK  V.374W/375S

HAIAN PARK V.374W/375S

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   09/12/2023
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   09/12/2023
Cargo Commence: 11.50LT    -   09/12/2023
Cargo Completion: 02.00LT    -   10/12/2023
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   10/12/2023
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

VESSEL'S INTERNATIONAL SCHEDULE WEEK: 49 - 2023

HAIAN CITY V.037W/038S

HAIAN CITY V.037W/038S

Estimate Time Arrived P/S:  10.00LT    -   04/12/2023
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   05/12/2023
Cargo Commence: 11.50LT    -   05/12/2023
Cargo Completion: 10.00LT    -   06/12/2023
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   06/12/2023
HAIAN PARK  V.373N/374E

HAIAN PARK V.373N/374E

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   04/12/2023
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   04/12/2023
Cargo Commence: 03.50LT    -   04/12/2023
Cargo Completion: 16.00LT    -   04/12/2023
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   04/12/2023
HAIAN ROSE V.019N/020S

HAIAN ROSE V.019N/020S

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   03/12/2023
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   04/12/2023
Cargo Commence: 06.00LT    -   04/12/2023
Cargo Completion: 10.00LT    -   05/12/2023
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   05/12/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27