Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Vessel's Schedule

HAIAN PARK  V. 269W/270E

HAIAN PARK V. 269W/270E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   24/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   24/07/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   25/07/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   25/07/2021
 
SM TOKYO V. 2114W/E

SM TOKYO V. 2114W/E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   23/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   23/07/2021
Cargo Completion: 08.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   24/07/2021
HAIAN BELL V. 172N/173S

HAIAN BELL V. 172N/173S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   22/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   22/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   23/07/2021
HAIAN TIME  V. 254N/255S

HAIAN TIME V. 254N/255S

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   21/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   21/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   22/07/2021
VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 29 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 29 - 2021

VESSEL'S DOMESTIC SCHEDULE WEEK: 29 - 2021

HAIAN WEST V. 009N/010S

HAIAN WEST V. 009N/010S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   20/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   20/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   20/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   21/07/2021
PEGASUS PETA V. 2114W/E

PEGASUS PETA V. 2114W/E

Estimate Time Arrived P/S:  12.00LT    -   18/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   18/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   18/07/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   19/07/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   19/07/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Jul 16- Jul CHG
HRDI 3,127 2,967 160
BDI 3,199 3,039 160
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 460 464 16

 

EXCHANGE RATES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
$-VND 23,110 23,110 00
$-EURO 0.849 0.847 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Jul 16 - Jul CHG
RTM 380cst 396 405 -9
 LSFO 0.50% 510 525 -15
MGO 573 586 -13

SGP

380cst 416 420 -4
 LSFO 0.50% 539 547 -8
MGO 577 589 -12