Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN BELL V. 076N/077S

Ngày đăng: 18/05/2019 | Lượt xem: 510

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 18/05/2019

Vessel Name

HAIAN BEL

Voyage

076N/077S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

18.00LT

18/05/2019

ETB

15.30LT

19/05/2019

Cargo Commence

15.50LT

19/04/2019

Cargo Completion

14.00LT

20/05/2019

ETD

14.30LT

20/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24