Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN BELL V. 096N/097S

HAIAN BELL V. 096N/097S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   23/10/2019
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   23/10/2019
Cargo Commence: 15.50LT    -   23/10/2019
Cargo Completion: 10.00LT    -   24/10/2019
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   24/10/2019
HAIAN PARK  V.185N/186E

HAIAN PARK V.185N/186E

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   21/10/2019
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   21/10/2019
Cargo Commence: 11.40LT    -   21/10/2019
Cargo Completion: 18.00LT    -   21/10/2019
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   21/10/2019
HAIAN MIND V. 011W/012S

HAIAN MIND V. 011W/012S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   20/10/2019
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   20/10/2019
Cargo Commence: 13.50LT    -   20/10/2019
Cargo Completion: 08.00LT    -   21/10/2019
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   21/10/2019
HAIAN TIME V.  179N/180S

HAIAN TIME V. 179N/180S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   20/10/2019
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   20/10/2019
Cargo Commence: 07.50LT    -   20/10/2019
Cargo Completion: 08.00LT    -   22/10/2019
Estimate Time Departure: 08.00LT    -   22/10/2019
PEGASUS PETA V. 0091W/E

PEGASUS PETA V. 0091W/E

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   19/10/2019
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   19/10/2019
Cargo Commence: 13.50LT    -   19/10/2019
Cargo Completion: 02.00LT    -   20/10/2019
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   20/10/2019
HAIAN BELL V. 095N/096S

HAIAN BELL V. 095N/096S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   16/10/2019
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   16/10/2019
Cargo Commence: 17.50LT    -   16/10/2019
Cargo Completion: 12.20LT    -   17/10/2019
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   17/10/2019
HAIAN MIND V. 010N/011E

HAIAN MIND V. 010N/011E

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   15/10/2019
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   15/10/2019
Cargo Commence: 03.50LT    -   15/10/2019
Cargo Completion: 14.00LT    -   15/10/2019
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   15/10/2019

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  04-Oct 27-Sep CHG
HRDI 1,806 1,903 -97
BDI 1,757 1,963 -206
BPI 1,722 1,846 -124

 

EXCHANGE RATES
  04-Oct 27-Sep CHG
$-VND 23,260 23,260 00
$-EURO 0.91 0.91 0.00
$-YUAN 7.15 7.12 0.03
$-YEN 107.0 108.1 -1.1

 

BUNKER PRICES
  04-Oct 27-Sep CHG
SGP SGP-380 387 460 -73
180 418 515 -97
MGO 575 601 -26