Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN TIME  V. 244N

HAIAN TIME V. 244N

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   13/04/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   13/04/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   14/04/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   14/04/2021
HAIAN GATE  V. 014N/015E

HAIAN GATE V. 014N/015E

Estimate Time Arrived P/S:  20.00LT    -   11/04/2021
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   12/04/2021
Cargo Commence: 03.50LT    -   12/04/2021
Cargo Completion: 18.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   12/04/2021
HAIAN PARK  V.  255W/256S

HAIAN PARK V. 255W/256S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   11/04/2021
Cargo Commence: 05.50LT    -   11/04/2021
Cargo Completion: 02.00LT    -   12/04/2021
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   12/04/2021
 
HAIAN BELL V. 159N/160S

HAIAN BELL V. 159N/160S

Estimate Time Arrived P/S:  08.30LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   09/04/2021
Cargo Commence: 11.50LT    -   09/04/2021
Cargo Completion: 04.00LT    -   11/04/2021
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   11/04/2021
PEGASUS PETA V. 2107W/E

PEGASUS PETA V. 2107W/E

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   09/04/2021
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   09/04/2021
Cargo Commence: 23.50LT    -   09/04/2021
Cargo Completion: 16.00LT    -   10/04/2021
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   10/04/2021
HAIAN VIEW V. 030N/031S

HAIAN VIEW V. 030N/031S

Estimate Time Arrived P/S:  21.00LT    -   06/04/2021
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   06/04/2021
Cargo Commence: 23.50LT    -   06/04/2021
Cargo Completion: 00.20LT    -   08/04/2021
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   08/04/2021
HAIAN TIME  V. 243N/244S

HAIAN TIME V. 243N/244S

Estimate Time Arrived P/S:  21.00LT    -   05/04/2021
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   05/04/2021
Cargo Commence: 23.50LT    -   05/04/2021
Cargo Completion: 22.00LT    -   06/04/2021
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   06/04/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01 - Apr 25 - Mar CHG
HRDI 2026 2133 -107
BDI 2072 2172 -100
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 656 -13

 

EXCHANGE RATES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
$-VND 23,170 23,190 -20
$-EURO 0.851 0.850 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01 - Apr 25 - Mar CHG
RTM 380cst 368 366 2
 LSFO 0.50% 460 446 14
MGO 494 481 13

SGP

380cst 381 376 5
 LSFO 0.50% 483 477 6
MGO 512 510 2