Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN VIEW V. 020N/021S

HAIAN VIEW V. 020N/021S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   16/01/2021
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   17/01/2021
Cargo Commence: 05.50LT    -   17/01/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   18/01/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   18/01/2021
HAIAN PARK  V.  244W/245S

HAIAN PARK V. 244W/245S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   15/01/2021
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   16/01/2021
Cargo Commence: 07.50LT    -   16/01/2021
Cargo Completion: 02.00LT    -   17/01/2021
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   17/01/2021
 
SM TOKYO V.   2101W/E

SM TOKYO V. 2101W/E

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   15/01/2021
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   15/01/2021
Cargo Commence: 13.50LT    -   15/01/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   16/01/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   16/01/2021
HAIAN GATE  V. 007N/008S

HAIAN GATE V. 007N/008S

Estimate Time Arrived P/S:  05.30LT    -   14/01/2021
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   14/01/2021
Cargo Commence: 07.50LT    -   14/01/2021
Cargo Completion: 12.00LT    -   15/01/2021
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   15/01/2021
PEGASUS PETA V. 2101W/E

PEGASUS PETA V. 2101W/E

Estimate Time Arrived P/S:  21.00LT    -   13/01/2021
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   14/01/2021
Cargo Commence: 09.50LT    -   14/01/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   15/01/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   15/01/2021
HAIAN TIME  V. 233N/234S

HAIAN TIME V. 233N/234S

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   12/01/2021
Estimate Time Berth: 01.30LT    -   13/01/2021
Cargo Commence: 01.50LT    -   13/01/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   14/01/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   14/01/2021
HAIAN SONG  V. 211N/212S

HAIAN SONG V. 211N/212S

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   09/01/2021
Estimate Time Berth: 01.30LT    -   11/01/2021
Cargo Commence: 01.50LT    -   11/01/2021
Cargo Completion: 02.00LT    -   12/01/2021
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   12/01/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Jan 24 - Dec CHG
HRDI 1,559 1,333 226
BDI 1,606 1,336 270
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 446 385 61

 

EXCHANGE RATES
  08 - Jan 24 - Dec CHG
$-VND 23,150 23,220 -70 
$-EURO 0.818 0.821 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Jan 24 - Dec CHG
RTM 380cst 316 298 18
 LSFO 0.50% 395 383 12
MGO 442 423 19

SGP

380cst 339 321 18
 LSFO 0.50% 430 417 13
MGO 441 440 01