Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN PARK  V. 319N/320S

HAIAN PARK V. 319N/320S

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   06/07/2022
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   06/07/2022
Cargo Commence: 20.00LT    -   06/07/2022
Cargo Completion: 22.00LT    -   07/07/2022
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   08/07/2022
 
HAIAN BELL V. 215W/216S

HAIAN BELL V. 215W/216S

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   05/07/2022
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   05/07/2022
Cargo Commence: 18.00LT    -   05/07/2022
Cargo Completion: 18.00LT    -   06/07/2022
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   06/07/2022
HAIAN TIME  V. 296N/297E

HAIAN TIME V. 296N/297E

Estimate Time Arrived P/S:  12.00LT    -   02/07/2022
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   03/07/2022
Cargo Commence: 22.00LT    -   03/07/2022
Cargo Completion: 22.00LT    -   04/07/2022
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   04/07/2022
HAIAN BELL V. 214W/215E

HAIAN BELL V. 214W/215E

Estimate Time Arrived P/S:  06.00LT    -   02/07/2022
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   02/07/2022
Cargo Commence: 18.00LT    -   02/07/2022
Cargo Completion: 06.00LT    -   03/07/2022
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   03/07/2022
HAIAN VIEW V. 085N/086S

HAIAN VIEW V. 085N/086S

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   01/07/2022
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   01/07/2022
Cargo Commence: 13.50LT    -   01/07/2022
Cargo Completion: 16.00LT    -   02/07/2022
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   02/07/2022
HAIAN LINK V. 013N/014S

HAIAN LINK V. 013N/014S

Estimate Time Arrived P/S:  21.00LT    -  30/06/2022
Estimate Time Berth: 12.00LT    -  01/07/2022
Cargo Commence: 12.30LT    -  01/07/2022
Cargo Completion: 18.00LT    -  03/07/2022
Estimate Time Departure: 18.30LT    -  03/07/2022
HAIAN PARK  V. 318W/319S

HAIAN PARK V. 318W/319S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   28/06/2022
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   28/06/2022
Cargo Commence: 10.00LT    -   28/06/2022
Cargo Completion: 20.00LT    -   29/06/2022
Estimate Time Departure: 20.30LT    -   29/06/2022
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40