Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

PEGASUS DREAM V.2402W/E

PEGASUS DREAM V.2402W/E

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   15/06/2024
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   15/06/2024
Cargo Commence: 15.45LT    -   15/06/2024
Cargo Completion: 12.00LT    -   16/06/2024
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   16/06/2024
HAIAN ALFA  V.012N/013S

HAIAN ALFA V.012N/013S

Estimate Time Arrived P/S:  14.00LT    -   12/06/2024
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   12/06/2024
Cargo Commence: 23.45LT    -   12/06/2024
Cargo Completion: 22.00LT    -   13/06/2024
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   13/06/2024
HAIAN BETA  V.004N/005S

HAIAN BETA V.004N/005S

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   11/06/2024
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   11/06/2024
Cargo Commence: 21.45LT    -   11/06/2024
Cargo Completion: 12.15LT    -   12/06/2024
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   12/06/2024
HAIAN LINK V.074N/075W

HAIAN LINK V.074N/075W

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -  11/06/2024
Estimate Time Berth: 19.30LT    -  11/06/2024
Cargo Commence: 19.45LT    -  11/06/2024
Cargo Completion: 18.00LT    -  12/06/2024
Estimate Time Departure: 18.30LT    -  12/06/2024
HAIAN PARK  V.393N/394S

HAIAN PARK V.393N/394S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   10/06/2024
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   10/06/2024
Cargo Commence: 15.45LT    -   10/06/2024
Cargo Completion: 21.00LT    -   11/06/2024
Estimate Time Departure: 21.30LT    -   11/06/2024
HAIAN TIME  V.371W/372E

HAIAN TIME V.371W/372E

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   10/06/2024
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   10/06/2024
Cargo Commence: 19.45LT    -   10/06/2024
Cargo Completion: 14.00LT    -   11/06/2024
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   11/06/2024
PELICAN V.005N/005S

PELICAN V.005N/005S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   09/06/2024
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   09/06/2024
Cargo Commence: 17.45LT    -   09/06/2024
Cargo Completion: 16.15LT    -   10/06/2024
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   10/06/2024

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24