Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN MIND V. 043N/044E

HAIAN MIND V. 043N/044E

Estimate Time Arrived P/S:  18.30LT    -   05/07/2020
Estimate Time Berth: 23.30LT    -   05/07/2020
Cargo Commence: 23.50LT    -   05/07/2020
Cargo Completion: 16.00LT    -   06/07/2020
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   06/07/2020
SM TOKYO V.   2013W/E

SM TOKYO V. 2013W/E

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   05/07/2020
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   05/07/2020
Cargo Commence: 11.50LT    -   05/07/2020
Cargo Completion: 22.00LT    -   05/07/2020
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   05/07/2020
HAIAN PARK  V. 217N/218S

HAIAN PARK V. 217N/218S

Estimate Time Arrived P/S:  18.00LT    -   03/07/2020
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   04/07/2020
Cargo Commence: 13.50LT    -   04/07/2020
Cargo Completion: 08.00LT    -   05/07/2020
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   05/07/2020
HAIAN SONG  V. 196W/197S

HAIAN SONG V. 196W/197S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   03/07/2020
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   03/07/2020
Cargo Commence: 16.00LT    -   03/07/2020
Cargo Completion: 12.00LT    -   04/07/2020
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   04/07/2020
HAIAN BELL V. 127N/128S

HAIAN BELL V. 127N/128S

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   01/07/2020
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   01/07/2020
Cargo Commence: 21.50LT    -   01/07/2020
Cargo Completion: 14.30LT    -   02/07/2020
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   02/07/2020
HAIAN TIME  V. 208N/209S

HAIAN TIME V. 208N/209S

Estimate Time Arrived P/S:  08.00LT    -  29/06/2020
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   29/06/2020
Cargo Commence: 17.50LT    -   29/06/2020
Cargo Completion: 15.00LT    -   30/06/2020
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   30/06/2020
HAIAN SONG  V. 195N/196E

HAIAN SONG V. 195N/196E

Estimate Time Arrived P/S:  22.00LT    -   28/06/2020
Estimate Time Berth: 01.30LT    -   29/06/2020
Cargo Commence: 01.50LT    -   29/06/2020
Cargo Completion: 09.00LT    -   29/06/2020
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   29/06/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  26-Jun 19-Jun CHG
HRDI 1,643 1,462 181‬
BDI 1,749 1,555 194‬
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 408 402 6

 

EXCHANGE RATES
  26-Jun 19-Jun CHG
$-VND 23,300 23,310 -10
$-EURO 0.892 0.895 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26-Jun 19-Jun CHG
RTM 380cst 248 246 2
 LSFO 0.50% 273 301 -28
MGO 329 349 -20‬

SGP

380cst 247 256 -9‬
 LSFO 0.50% 315 329 -14‬
MGO 356 374 -18‬