Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN PARK  V. 281N/282E

HAIAN PARK V. 281N/282E

Estimate Time Arrived P/S:  08.00LT    -   17/10/2021
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   17/10/2021
Cargo Commence: 12.00LT    -   17/10/2021
Cargo Completion: 16.00LT    -   18/10/2021
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   18/10/2021
 
SM TOKYO V. 2120W/E

SM TOKYO V. 2120W/E

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   17/10/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   17/10/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   17/10/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   18/10/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   18/10/2021
PEGASUS YOTTA V. 2122W/E

PEGASUS YOTTA V. 2122W/E

Estimate Time Arrived P/S:  12.00LT    -   15/10/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   15/10/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   15/10/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   16/10/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   16/10/2021
HAIAN BELL V. 180N/181S

HAIAN BELL V. 180N/181S

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   15/10/2021
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   16/10/2021
Cargo Commence: 07.50LT    -   16/10/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   17/10/2021
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   17/10/2021
HAIAN VIEW V. 054N/055E

HAIAN VIEW V. 054N/055E

Estimate Time Arrived P/S:  06.00LT    -   12/10/2021
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   12/10/2021
Cargo Commence: 10.00LT    -   12/10/2021
Cargo Completion: 12.00LT    -   13/10/2021
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   13/10/2021
HAIAN TIME  V. 264N/265S

HAIAN TIME V. 264N/265S

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   11/10/2021
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   11/10/2021
Cargo Commence: 06.00LT    -   11/10/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   12/10/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   12/10/2021
HAIAN PARK  V. 280W/281S

HAIAN PARK V. 280W/281S

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   08/10/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   08/10/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   08/10/2021
Cargo Completion: 02.00LT    -   10/10/2021
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   10/10/2021
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

15- Oct

08- Oct CHG
HRDI 4,695 5,347

652

BDI 4,854 5,526 672
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 508 479 29

 

EXCHANGE RATES
  15- Oct 08- Oct CHG
$-VND 22,860 22,860 00
$-EURO 0.862 0.864 0.02
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  15- Oct 08- Oct CHG
RTM 380cst 481 476 5
 LSFO 0.50% 589 564 25
MGO 696 681 15

SGP

380cst 521 520 1
 LSFO 0.50% 621 596 25
MGO 703 699 4