Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN SONG  V. 203N/204E

HAIAN SONG V. 203N/204E

Estimate Time Arrived P/S:  13.30LT    -   30/10/2020
Estimate Time Berth: 19.00LT    -   31/10/2020
Cargo Commence: 21.30LT    -   31/10/2020
Cargo Completion: 02.00LT    -   01/11/2020
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   01/11/2020
PEGASUS PETA V. 0118W/E

PEGASUS PETA V. 0118W/E

Estimate Time Arrived P/S:  02.00LT    -   31/10/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   31/10/2020
Cargo Commence: 05.50LT    -   31/10/2020
Cargo Completion: 20.00LT    -   31/10/2020
Estimate Time Departure: 20.30LT    -   31/10/2020
HAIAN VIEW V. 011N/012S

HAIAN VIEW V. 011N/012S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   30/10/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   30/10/2020
Cargo Commence: 05.50LT    -   30/10/2020
Cargo Completion: 04.00LT    -   31/10/2020
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   31/10/2020
HAIAN BELL V. 140N/141S

HAIAN BELL V. 140N/141S

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   28/10/2020
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   28/10/2020
Cargo Commence: 13.50LT    -   28/10/2020
Cargo Completion: 14.00LT    -   29/10/2020
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   29/10/2020
HAIAN MIND V. 056W/057S

HAIAN MIND V. 056W/057S

Estimate Time Arrived P/S:  10.00LT    -   27/10/2020
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   27/10/2020
Cargo Commence: 13.50LT    -   27/10/2020
Cargo Completion: 14.00LT    -   28/10/2020
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   28/10/2020
HAIAN SONG  V. 202N/203E

HAIAN SONG V. 202N/203E

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   24/10/2020
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   25/10/2020
Cargo Commence: 09.50LT    -   25/10/2020
Cargo Completion: 06.00LT    -   26/10/2020
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   26/10/2020
HAIAN TIME  V.  223W/224S

HAIAN TIME V. 223W/224S

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   24/10/2020
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   24/10/2020
Cargo Commence: 15.50LT    -   24/10/2020
Cargo Completion: 08.00LT    -   25/10/2020
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   25/10/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Oct 16 - Oct CHG
HRDI 1,365 1,422 -57
BDI 1,415 1,477 -62
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 333 350 -17

 

EXCHANGE RATES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.845 0.853 -0.008
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  23 - Oct 16 - Oct CHG
RTM 380cst 257 251 6
 LSFO 0.50% 306 312 -6
MGO 331 335 -4

SGP

380cst 281 279 2
 LSFO 0.50% 331 345 -14
MGO 339 348 -9