Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN CITY V.046N/047S

HAIAN CITY V.046N/047S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   27/02/2024
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   27/02/2024
Cargo Commence: 05.50LT    -   27/02/2024
Cargo Completion: 06.00LT    -   28/02/2024
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   28/02/2024
HAIAN PARK  V.383W/384W

HAIAN PARK V.383W/384W

Estimate Time Arrived P/S:  14.00LT    -   24/02/2024
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   26/02/2024
Cargo Commence: 07.50LT    -   26/02/2024
Cargo Completion: 04.00LT    -   27/02/2024
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   27/02/2024
HAIAN TIME  V.357N/358E

HAIAN TIME V.357N/358E

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   24/02/2024
Estimate Time Berth: 07.30LT    -   25/02/2024
Cargo Commence: 07.50LT    -   25/02/2024
Cargo Completion: 06.00LT    -   26/02/2024
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   26/02/2024
HAIAN BELL V.249S

HAIAN BELL V.249S

Estimate Time Arrived P/S:  14.00LT    -   18/02/2024
Estimate Time Berth: 13.00LT    -   24/02/2024
Cargo Commence: 15.30LT    -   24/02/2024
Cargo Completion: 06.00LT    -   25/02/2024
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   25/02/2024
HAIAN VIEW V.138N

HAIAN VIEW V.138N

Estimate Time Arrived P/S:  10.00LT    -   23/02/2024
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   24/02/2024
Cargo Commence: 03.50LT    -   24/02/2024
Cargo Completion: 14.00LT    -   24/02/2024
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   24/02/2024
SM TOKYO V.2404W/E

SM TOKYO V.2404W/E

Estimate Time Arrived P/S:  09.00LT    -   23/02/2024
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   23/02/2024
Cargo Commence: 11.50LT    -   23/02/2024
Cargo Completion: 00.00LT    -   24/02/2024
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   24/02/2024
HAIAN ALFA  V.005N/006S

HAIAN ALFA V.005N/006S

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   20/02/2024
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   21/02/2024
Cargo Commence: 03.50LT    -   21/02/2024
Cargo Completion: 04.00LT    -   22/02/2024
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   22/02/2024

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6