Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN CITY V.008N/009S

HAIAN CITY V.008N/009S

Estimate Time Arrived P/S:  16.30LT    -   02/04/2023
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   03/04/2023
Cargo Commence: 03.50LT    -   03/04/2023
Cargo Completion: 02.00LT    -   04/04/2023
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   04/04/2023
PEGASUS TERA V. 2307W/E

PEGASUS TERA V. 2307W/E

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   01/04/2023
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   01/04/2023
Cargo Commence: 18.00LT    -   01/04/2023
Cargo Completion: 12.00LT    -   02/04/2023
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   02/04/2023
HAIAN TIME  V.328N/329S

HAIAN TIME V.328N/329S

Estimate Time Arrived P/S:  08.00LT    -   30/03/2023
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   30/03/2023
Cargo Commence: 19.50LT    -   30/03/2023
Cargo Completion: 22.00LT    -   31/03/2023
Estimate Time Departure: 22.30LT    -   31/03/2023
TC SYMPHONY  V.001N/002S

TC SYMPHONY V.001N/002S

Estimate Time Arrived P/S:  16.30LT    -   29/03/2023
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   29/03/2023
Cargo Commence: 19.50LT    -   29/03/2023
Cargo Completion: 18.00LT    -   30/03/2023
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   30/03/2023
HAIAN VIEW V. 118W/119E

HAIAN VIEW V. 118W/119E

Estimate Time Arrived P/S:  02.00LT    -   26/03/2023
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   26/03/2023
Cargo Commence: 20.00LT    -   26/03/2023
Cargo Completion: 16.00LT    -   27/03/2023
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   27/03/2023
HAIAN PARK  V. 345N/346S

HAIAN PARK V. 345N/346S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   25/03/2023
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   25/03/2023
Cargo Commence: 18.00LT    -   25/03/2023
Cargo Completion: 00.01LT    -   28/03/2023
Estimate Time Departure: 00.30LT    -   28/03/2023
 
HAIAN CITY V.007N/008S

HAIAN CITY V.007N/008S

Estimate Time Arrived P/S:  18.30LT    -   24/03/2023
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   25/03/2023
Cargo Commence: 17.50LT    -   25/03/2023
Cargo Completion: 18.00LT    -   26/03/2023
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   26/03/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  24 - Mar 17 - Mar CHG
HRDI 1,435 1,476 41
BDI 1,489 1,535 46
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 643 1,077 434

 

EXCHANGE RATES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
$-VND 23,680 23,750 70
$-EURO 0.930 0.937 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  24 - Mar 17 - Mar CHG
RTM 380cst 388 388 0
 LSFO 0.50% 538 537 1
MGO 761 750 11

SGP

380cst 419 407 12
 LSFO 0.50% 570 559 11
MGO 738 733 5