Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN WEST V. 018W/019S

HAIAN WEST V. 018W/019S

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   24/09/2023
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   26/09/2023
Cargo Commence: 14.00LT    -   26/09/2023
Cargo Completion: 14.00LT    -   27/09/2023
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   27/09/2023
HAIAN CITY V. 029N/030E

HAIAN CITY V. 029N/030E

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   24/09/2023
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   25/09/2023
Cargo Commence: 13.50LT    -   25/09/2023
Cargo Completion: 12.00LT    -   26/09/2023
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   26/09/2023
HAIAN BELL V. 237N/238S

HAIAN BELL V. 237N/238S

Estimate Time Arrived P/S:  01.30LT    -   23/09/2023
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   23/09/2023
Cargo Commence: 11.50LT    -   23/09/2023
Cargo Completion: 10.00LT    -   24/09/2023
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   24/09/2023
SM TOKYO V. 2319W/E

SM TOKYO V. 2319W/E

Estimate Time Arrived P/S:  16.00LT    -   22/09/2023
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   22/09/2023
Cargo Commence: 20.00LT    -   22/09/2023
Cargo Completion: 10.00LT    -   23/09/2023
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   23/09/2023
HAIAN LINK V. 058N/059S

HAIAN LINK V. 058N/059S

Estimate Time Arrived P/S:  23.30LT    -  20/09/2023
Estimate Time Berth: 09.30LT    -  21/09/2023
Cargo Commence: 09.50LT    -  21/09/2023
Cargo Completion: 08.00LT    -  22/09/2023
Estimate Time Departure: 08.30LT    -  22/09/2023
HAIAN EAST V. 112N/113S

HAIAN EAST V. 112N/113S

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   19/09/2023
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   20/09/2023
Cargo Commence: 18.00LT    -   20/09/2023
Cargo Completion: 06.00LT    -   21/09/2023
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   21/09/2023
PEGASUS TERA V. 2319W/E

PEGASUS TERA V. 2319W/E

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   19/09/2023
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   19/09/2023
Cargo Commence: 20.00LT    -   19/09/2023
Cargo Completion: 10.00LT    -   20/09/2023
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   20/09/2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12