Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN MIND V.  031N/032S

HAIAN MIND V. 031N/032S

Estimate Time Arrived P/S:  23.00LT    -   31/03/2020
Estimate Time Berth: 01.30LT    -   01/04/2020
Cargo Commence: 01.50LT    -   01/04/2020
Cargo Completion: 23.30LT    -   01/04/2020
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   02/04/2020
HAIAN SONG  V. 185N/186S

HAIAN SONG V. 185N/186S

Estimate Time Arrived P/S:  10.00LT    -   29/03/2020
Estimate Time Berth: 03.30LT    -   30/03/2020
Cargo Commence: 03.50LT    -   30/03/2020
Cargo Completion: 18.00LT    -   30/03/2020
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   30/03/2020
HAIAN PARK  V. 207N/208E

HAIAN PARK V. 207N/208E

Estimate Time Arrived P/S:  06.00LT    -   29/03/2020
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   29/03/2020
Cargo Commence: 15.50LT    -   29/03/2020
Cargo Completion: 01.30LT    -   30/03/2020
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   30/03/2020
HAIAN BELL V.  115W/116S

HAIAN BELL V. 115W/116S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   28/03/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   28/03/2020
Cargo Commence: 06.00LT    -   28/03/2020
Cargo Completion: 12.00LT    -   29/03/2020
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   29/03/2020
SM TOKYO V.   2006W/E

SM TOKYO V. 2006W/E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   27/03/2020
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   27/03/2020
Cargo Commence: 17.50LT    -   27/03/2020
Cargo Completion: 04.00LT    -   28/03/2020
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   28/03/2020
HAIAN TIME  V. 197N/198S

HAIAN TIME V. 197N/198S

Estimate Time Arrived P/S:  21.00LT    -   25/03/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   26/03/2020
Cargo Commence: 06.00LT    -   26/03/2020
Cargo Completion: 01.00LT    -   27/03/2020
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   27/03/2020
HAIAN MIND V.  030N/031S

HAIAN MIND V. 030N/031S

Estimate Time Arrived P/S:  03.00LT    -   25/03/2020
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   25/03/2020
Cargo Commence: 05.50LT    -   25/03/2020
Cargo Completion: 03.30LT    -   26/03/2020
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   26/03/2020

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19