Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

SM TOKYO V. 2221W/E

SM TOKYO V. 2221W/E

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   03/12/2022
Estimate Time Berth: 05.30LT    -   03/12/2022
Cargo Commence: 06.00LT    -   03/12/2022
Cargo Completion: 16.00LT    -   03/12/2022
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   03/12/2022
HAIAN PARK  V. 337N/338S

HAIAN PARK V. 337N/338S

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   02/12/2022
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   02/12/2022
Cargo Commence: 09.50LT    -   02/12/2022
Cargo Completion: 04.00LT    -   03/12/2022
Estimate Time Departure: 04.30LT    -   03/12/2022
 
HAIAN LINK V. 032N/033S

HAIAN LINK V. 032N/033S

Estimate Time Arrived P/S:  02.30LT    -  30/11/2022
Estimate Time Berth: 11.00LT    -  30/11/2022
Cargo Commence: 11.50LT    -  30/11/2022
Cargo Completion: 10.00LT    -  01/12/2022
Estimate Time Departure: 10.30LT    -  01/12/2022
HAIAN ROSE V. 002N/003S

HAIAN ROSE V. 002N/003S

Estimate Time Arrived P/S:  02.30LT    -   28/11/2022
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   29/11/2022
Cargo Commence: 11.50LT    -   29/11/2022
Cargo Completion: 10.00LT    -   30/11/2022
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   30/11/2022
HAIAN VIEW V. 104W/105E

HAIAN VIEW V. 104W/105E

Estimate Time Arrived P/S:  02.00LT    -   28/11/2022
Estimate Time Berth: 11.30LT    -   28/11/2022
Cargo Commence: 12.00LT    -   28/11/2022
Cargo Completion: 10.00LT    -   29/11/2022
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   29/11/2022
STARCHALLENGER V. 2221W/E

STARCHALLENGER V. 2221W/E

Estimate Time Arrived P/S:  19.00LT    -   27/11/2022
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   27/11/2022
Cargo Commence: 22.00LT    -   27/11/2022
Cargo Completion: 10.00LT    -   28/11/2022
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   28/11/2022
HAIAN TIME  V. 315N/316S

HAIAN TIME V. 315N/316S

Estimate Time Arrived P/S:  17.30LT    -   25/11/2022
Estimate Time Berth: 01.30LT    -   26/11/2022
Cargo Commence: 01.50LT    -   26/11/2022
Cargo Completion: 02.00LT    -   27/11/2022
Estimate Time Departure: 02.30LT    -   27/11/2022

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  25- Nov 18- Nov CHG
HRDI 1,300 1,174 126
BDI 1,324 1,189 135
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,738 1,392 346

 

EXCHANGE RATES
  25- Nov 18- Nov CHG
$-VND 24,858 24,860 02
$-EURO 0.961 0.969 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  25- Nov 18- Nov CHG
RTM 380cst 359 413 54
 LSFO 0.50% 553 556 3
MGO 875 926 51

SGP

380cst 403 424 21
 LSFO 0.50% 650 645 5
MGO 981 1038 57