Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN PARK  V. 269W/270E

HAIAN PARK V. 269W/270E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   24/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   24/07/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   25/07/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   25/07/2021
 
SM TOKYO V. 2114W/E

SM TOKYO V. 2114W/E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   23/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   23/07/2021
Cargo Completion: 08.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   24/07/2021
HAIAN BELL V. 172N/173S

HAIAN BELL V. 172N/173S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   22/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   22/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   23/07/2021
HAIAN TIME  V. 254N/255S

HAIAN TIME V. 254N/255S

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   21/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   21/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   22/07/2021
HAIAN WEST V. 009N/010S

HAIAN WEST V. 009N/010S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   20/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   20/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   20/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   21/07/2021
PEGASUS PETA V. 2114W/E

PEGASUS PETA V. 2114W/E

Estimate Time Arrived P/S:  12.00LT    -   18/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   18/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   18/07/2021
Cargo Completion: 06.00LT    -   19/07/2021
Estimate Time Departure: 06.30LT    -   19/07/2021
HAIAN PARK  V. 268N/269E

HAIAN PARK V. 268N/269E

Estimate Time Arrived P/S:  18.30LT    -   16/07/2021
Estimate Time Berth: 21.30LT    -   16/07/2021
Cargo Commence: 22.00LT    -   16/07/2021
Cargo Completion: 12.00LT    -   18/07/2021
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   18/07/2021
 

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

17 - Sep

10 - Sep CHG
HRDI 4,135 3,748

387

BDI 4,275 3,864 411
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 480 481 -1

 

EXCHANGE RATES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,870 0
$-EURO 0.851 0.846 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
RTM 380cst 431 413 18
 LSFO 0.50% 526 515 11
MGO 594 584 10

SGP

380cst 475 466 9
 LSFO 0.50% 560 540 20
MGO 605 585 20