Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN TIME  V. 255N/256S

HAIAN TIME V. 255N/256S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   28/07/2021
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   28/07/2021
Cargo Commence: 19.50LT    -   28/07/2021
Cargo Completion: 18.00LT    -   29/07/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   29/07/2021
HAIAN VIEW V. 044N/045S

HAIAN VIEW V. 044N/045S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   26/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   26/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   26/07/2021
Cargo Completion: 18.00LT    -   27/07/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   27/07/2021
HAIAN PARK  V. 269W/270E

HAIAN PARK V. 269W/270E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   24/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   24/07/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   25/07/2021
Estimate Time Departure: 18.30LT    -   25/07/2021
 
SM TOKYO V. 2114W/E

SM TOKYO V. 2114W/E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   23/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   23/07/2021
Cargo Completion: 08.00LT    -   24/07/2021
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   24/07/2021
HAIAN BELL V. 172N/173S

HAIAN BELL V. 172N/173S

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   22/07/2021
Cargo Commence: 17.50LT    -   22/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   23/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   23/07/2021
HAIAN TIME  V. 254N/255S

HAIAN TIME V. 254N/255S

Estimate Time Arrived P/S:  01.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   21/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   21/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   22/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   22/07/2021
HAIAN WEST V. 009N/010S

HAIAN WEST V. 009N/010S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   20/07/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   20/07/2021
Cargo Commence: 15.50LT    -   20/07/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   21/07/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   21/07/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

22- Oct

15- Oct CHG
HRDI 4,276 4,695

383

BDI 4,410 4,854 444
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 571 508 63

 

EXCHANGE RATES
  22- Oct 15- Oct CHG
$-VND 22,855 22,860 0.005
$-EURO 0.859 0.862 0.03
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  22- Oct 15- Oct CHG
RTM 380cst 468 488 20
 LSFO 0.50% 605 594 11
MGO 696 713 17

SGP

380cst 499 521 22
 LSFO 0.50% 623 621 2
MGO 718 719 1