Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN BELL V. 174S

HAIAN BELL V. 174S

Estimate Time Arrived P/S:  17.00LT    -   22/08/2021
Estimate Time Berth: 19.30LT    -   22/08/2021
Cargo Commence: 20.00LT    -   22/08/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   23/08/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   23/08/2021
SM TOKYO V. 2116W/E

SM TOKYO V. 2116W/E

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   21/08/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   21/08/2021
Cargo Commence: 16.30LT    -   21/08/2021
Cargo Completion: 08.00LT    -   22/08/2021
Estimate Time Departure: 08.30LT    -   22/08/2021
HAIAN PARK  V. 273W/274E

HAIAN PARK V. 273W/274E

Estimate Time Arrived P/S:  07.00LT    -   20/08/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   20/08/2021
Cargo Commence: 16.30LT    -   20/08/2021
Cargo Completion: 16.00LT    -   22/08/2021
Estimate Time Departure: 16.30LT    -   22/08/2021
 
HAIAN TIME  V. 258N/259S

HAIAN TIME V. 258N/259S

Estimate Time Arrived P/S:  11.00LT    -   19/08/2021
Estimate Time Berth: 13.30LT    -   19/08/2021
Cargo Commence: 14.00LT    -   19/08/2021
Cargo Completion: 12.00LT    -   20/08/2021
Estimate Time Departure: 12.30LT    -   20/08/2021
PEGASUS PETA V. 2116W/E

PEGASUS PETA V. 2116W/E

Estimate Time Arrived P/S:  15.00LT    -   18/08/2021
Estimate Time Berth: 17.30LT    -   18/08/2021
Cargo Commence: 18.00LT    -   18/08/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   19/08/2021
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   19/08/2021
HAIAN WEST V. 012N/013S

HAIAN WEST V. 012N/013S

Estimate Time Arrived P/S:  13.00LT    -   17/08/2021
Estimate Time Berth: 15.30LT    -   17/08/2021
Cargo Commence: 16.00LT    -   17/08/2021
Cargo Completion: 14.00LT    -   18/08/2021
Estimate Time Departure: 14.30LT    -   18/08/2021
HAIAN VIEW V. 047N/048S

HAIAN VIEW V. 047N/048S

Estimate Time Arrived P/S:  05.00LT    -   16/08/2021
Estimate Time Berth: 09.30LT    -   16/08/2021
Cargo Commence: 10.00LT    -   16/08/2021
Cargo Completion: 10.00LT    -   17/08/2021
Estimate Time Departure: 10.30LT    -   17/08/2021

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

17 - Sep

10 - Sep CHG
HRDI 4,135 3,748

387

BDI 4,275 3,864 411
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 480 481 -1

 

EXCHANGE RATES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,870 0
$-EURO 0.851 0.846 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
RTM 380cst 431 413 18
 LSFO 0.50% 526 515 11
MGO 594 584 10

SGP

380cst 475 466 9
 LSFO 0.50% 560 540 20
MGO 605 585 20