Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN BELL V. 095N/096S

Ngày đăng: 15/10/2019 | Lượt xem: 279

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    15/10/2019

Vessel Name

   HAIAN BELL 

Voyage:

           095N/096S

Vessel’s Operator

       HACT

ETA P/S

15.00LT

16/10/2019

ETB

17.30LT

16/10/2019

Cargo Commence

17.50LT

16/10/2019

Cargo Completion

12.20LT

17/10/2019

ETD

12.30LT

17/10/2019

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5