Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN BELL V. 154N/155E

Ngày đăng: 26/02/2021 | Lượt xem: 140

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:   26/02/2021

Vessel Name:

   HAIAN BELL 

Voyage:

154N/155E

Vessel’s Operator:

       HACT

ETA P/S:

15.00LT

26/02/2021

ETB:

05.30LT

27/02/2021

Cargo Commence:

05.50LT

27/02/2021

Cargo Completion:

00.01LT

02/03/2021

ETD:

00.30LT

02/03/2021

Terminal:

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  16- Sep 09- Sep CHG
HRDI 1,514 1,191 323
BDI 1,553 1,213 340
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,265 1,214 51

 

EXCHANGE RATES
  16- Sep 09- Sep CHG
$-VND 23,795 23,690
105
$-EURO 1.004 0.996 0.08
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  16- Sep 09- Sep CHG
RTM 380cst 431 419 12
 LSFO 0.50% 674 647 27
MGO 953 1051 98

SGP

380cst 413 399 14
 LSFO 0.50% 695 673 22
MGO 901 1029 128