Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN MIND V. 025W/026S

Ngày đăng: 13/02/2020 | Lượt xem: 323

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    13/02/2020

Vessel Name

      HAIAN MIND 

Voyage:

            025W/026S

Vessel’s Operator

       HACT

ETA P/S

20.00LT

14/02/2020

ETB

03.30LT

15/02/2020

Cargo Commence

03.50LT

15/02/2020

Cargo Completion

20.20LT

15/02/2020

ETD

20.30LT

15/02/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27