Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN PARK V.170W/171S

Ngày đăng: 05/07/2019 | Lượt xem: 65

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    05/07/2019

Vessel Name

       HAIAN PARK  

Voyage:

           170W/171S

Vessel’s Operator

      HACT

ETA P/S

15.00LT

06/07/2019

ETB

01.30LT

07/07/2019

Cargo Commence

01.50LT

07/07/2019

Cargo Completion

18.00LT

07/07/2019

ETD

18.30LT

07/07/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  05-Jun 29-May CHG
HRDI 652 486 166
BDI 679 504 175
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 491 596 -105

 

EXCHANGE RATES
  05-Jun 29-May CHG
$-VND 23,340 23,370 70
$-EURO 0.882 0.901 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  05-Jun 29-May CHG
RTM 380cst 231 191 40
 LSFO 0.50% 273 226 47
MGO 299 261 38

SGP

380cst 237 199 38
 LSFO 0.50% 290 259 31
MGO 321 291 30