Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN PARK V.165N/166E

Ngày đăng: 03/06/2019 | Lượt xem: 74

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 03/06/2019

Vessel Name

HAIAN PARK

Voyage

165N/166E

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

03.00LT

02/06/2019

ETB

15.30LT

02/06/2019

Cargo Commence

15.50LT

02/06/2019

Cargo Completion

22.20LT

03/06/2019

ETD

22.30LT

03/06/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  05-Jun 29-May CHG
HRDI 652 486 166
BDI 679 504 175
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 491 596 -105

 

EXCHANGE RATES
  05-Jun 29-May CHG
$-VND 23,340 23,370 70
$-EURO 0.882 0.901 0.009
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  05-Jun 29-May CHG
RTM 380cst 231 191 40
 LSFO 0.50% 273 226 47
MGO 299 261 38

SGP

380cst 237 199 38
 LSFO 0.50% 290 259 31
MGO 321 291 30