Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Berthing Schedule

HAIAN SONG V. 193N/194S

Ngày đăng: 12/06/2020 | Lượt xem: 255

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated:    12/06/2020

Vessel Name

   HAIAN SONG  

Voyage:

193N/194S

Vessel’s Operator

       HACT

ETA P/S

15.00LT

13/06/2020

ETB

17.30LT

13/06/2020

Cargo Commenc

18.00LT

13/06/2020

Cargo Completion

14.30LT

14/06/2020

ETD

18.30LT

14/06/2020

Terminal

HAIAN PORT

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29 - Sep 22 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
$-VND 24,460 24,530 70
$-EURO 0.933 0.928 0.005
SCFI 887 912 25

 

BUNKER PRICES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
RTM 380cst 589 586 3
 LSFO 0.50% 629 624 5
MGO 947 980 33

SGP

380cst 550 529 21
 LSFO 0.50% 679 667 12
MGO 921 955 43