Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN SONG V.152N/153S

Ngày đăng: 04/05/2019 | Lượt xem: 100

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 04/05/2019

Vessel Name

HAIAN SONG

Voyage

152N/153S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

15.00LT

05/05/2019

ETB

17.30LT

05/05/2019

Cargo Commence

18.00LT

05/04/2019

Cargo Completion

13.00LT

06/05/2019

ETD

12.30LT

06/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  18 - Sep 11 - Sep CHG
HRDI 1,248 1,223 25
BDI 1,296 1,267 29
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 423 461 -38

 

EXCHANGE RATES
  18 - Sep 11 - Sep CHG
$-VND 23,270 23,270 0
$-EURO 0.844 0.844 0.000
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  18 - Sep 11- Sep CHG
RTM 380cst 256 246 10
 LSFO 0.50% 293 275 18
MGO 319 313 6

SGP

380cst 263 246 17
 LSFO 0.50% 326 308 18
MGO 334 326 8