Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Berthing Schedule

HAIAN SONG V.155W/155S

Ngày đăng: 24/05/2019 | Lượt xem: 105

TERMINAL OPERATION PLAN

Updated: 24/05/2019

Vessel Name

HAIAN SONG

Voyage

155W/155S

Vessel’s Operator

HACT

ETA P/S

17.00LT

24/05/2019

ETB

17.30LT

25/05/2019

Cargo Commence

18.00LT

25/04/2019

Cargo Completion

20.00LT

26/05/2019

ETD

20.30LT

26/05/2019

Terminal

HAIAN

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  19- Nov 12 - Nov CHG
HRDI 1,108 1,100 8
BDI 1,134 1,124 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 345 326  19

 

EXCHANGE RATES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.843 0.846 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
RTM 380cst 268 266 2
 LSFO 0.50% 328 315 13
MGO 359 349 10

SGP

380cst 299 299 00
 LSFO 0.50% 360 350 10
MGO 371 363 8